Vil bli best i Europa

Avinor vil bli best i Europa på energisparing. Før nyåret hadde Avinor satt i gang energitiltak ved åtte norske flyplasser. Nå skal ytterligere syv effektiviseres. Enova støtter Avinors prosjekt med 13 millioner.

Avinor har nå signerte avtaler for energitiltak på ti av planlagte 15 norske flyplasser. Kontraktene innebærer garanti for energireduksjon. Energiforbruket skal kuttes med over en femtedel.

- Vi har som ambisjon å bli ledende på dette feltet sammenliknet med europeiske lufthavn-kolleger. Vi ser at det er lønnsomt å investere i gode ENØK- tiltak. Denne kunnskapen tar vi med oss inn i fremtiden, sier Rune Roger Johansen, eiendomssjef i Avinor.

Sparer 21 millioner i energiutgifter

Målet med prosjektet er å redusere energiforbruk med 22 prosent. Med dette sparer Avinor over 21 millioner i energiutgifter årlig. Enova støtter prosjektet med 13 millioner.

- Denne satsingen er ikke bare et forbilledlig eksempel nasjonalt, men også internasjonalt, siden Norge ligger i verdenstoppen i antall flyplasser i forhold til befolkning, sier Audhild Kvam, avdelingsdirektør for energibruk i Enova.

Foruten Gardermoen/OSLO som er et eget selskap med eget styre, er alle landets største flyplasser med i energiprogrammet. Tradisjonelt sett bruker disse 15 omtrent 92 GWh årlig. Dette tilsvarer årlig energibruk i ca. 4600 norske husstander.

Enova gir støtte til offentlige og private aktører som energieffektiviserer.

- Støtten vi får fra Enova er veldig viktig for oss, og avgjørende for prosjektets resultat, sier Johansen i Avinor.

Viktig å gjøre det man kan

Energisparingen til Avinor vil tilsvare årlig energibruk i over 1000 boliger. Eksempler på tiltak som gjennomføres er behovsstyring av ventilasjon, varme og belysning. Det konverteres også til energieffektive lyskilder og varmepumper. I tillegg skal opplæring og kompetanseheving blant ansatte vektlegges.

-Luftfart er i utgangspunktet en miljøutfordring, og da er det viktig at vi gjør det vi kan for å redusere miljøbelastningen på de områder vi kan, sier Johansen.

AF Gruppen har ansvar for gjennomføring og oppfølgingsprosessen i prosjektet. Salgssjef Jørgen Molvig i AF Energi & miljøteknikk, sier prosjektet skiller seg ut i internasjonal sammenheng. Han forteller at Avinor har alle forutsetninger for å ligge i verdenstoppen når det gjelder energieffektivisering.

- Det finnes en rekke firmaer i det internasjonale markedet som er spesialisert på energieffektivisering. Vi har likevel ikke klart å identifisere tilsvarende satsinger der, sier Molvig.

God spiral

Rune Roger Johansen i Avinor peker også på prosjektets virkninger innad. Satsingen gir merverdi i form av økt motivasjon og kunnskap internt.

- I tillegg vil besparelsene kunne bidra til ytterligere modernisering og vedlikehold av eiendomsmassen. Dette blir en god spiral som også skal komme kundene våre til gode, sier Johansen.

Lufthavnene som inngår i prosjektet:

Alta lufthavn

Banak lufthavn

Bodø Lufthavn

Brønnøysund lufthavn

Evenes (Harstad) lufthavn

Flesland Lufthavn

Haugesund lufthavn

Kirkenes lufthavn

Kjevik lufthavn

Molde lufthavn

Stavanger lufthavn

Svalbard lufthavn

Tromsø lufthavn

Trondheim lufthavn

Ålesund Lufthavn Vigra

For ytterligere informasjon:

Rune Roger Johansen, eiendomssjef i Avinor, telefon: 46 80 92 99, e-post: rune.roger.johansen@avinor.no

Frode Olav Gjerstad, seniorrådgiver i Enova, telefon: 99 21 27 65, e-post: frode.olav.gjerstad@enova.no

Jørgen Molvig, Salgssjef i AF Energi og miljøteknikk, telefon: 915 73 969, e-post: jorgen.molvig@afgruppen.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia