Disse kommunene anbefales som bokommune

I forbindelse med EPSI sine kundeundersøkelser i 2014 er nordmenn også blitt spurt hvorvidt de ville anbefale andre å flytte til sin kommune. Det er hentet inn nærmere 20.000 svar fra personer i alderen 15 – 79 år og fra norske bedrifter med én ansatt eller flere. Analysen viser at samtlige av de spurte i Løten, Randaberg og Tysvær kommune ville anbefale sin kommune som bokommune.

Samlet sett så svarer 9 av 10 nordmenn "ja" på spørsmålet om de ville anbefale andre å flytte til sin kommune, mens 9% svarer nei. - I Løten, Randaberg og Tysvær så svarte samtlige av de spurte at de ville anbefale kommunen som bo kommune, sier Fredrik Høst Daglig Leder i EPSI Norge. Målingen viser også en sammenheng mellom innbyggernes tilfredshet og deres anbefalingsadferd – På spørsmål om tilfredsheten med tjenestene som kommunen tilbyr, så ligger de tre aktuelle kommunene i teten sammen med Asker kommune.

Øvrige nedbrytinger viser at kvinner i snitt uttrykker noe høyere anbefalingsadferd enn menn, mens om man ser resultatene opp mot alder så er det personer i aldersgruppen 70 til 79 år som i minst grad ville anbefalt sin kommune.

Bedrift

EPSI har også spurt norske bedrifter om de ville anbefale andre bedrifter å etablere en bedrift i deres kommune. I oversikten fra EPSI så er det i år publisert tall på 42 kommuner. - Bedrifter i Sandefjord, Ski, Arendal og Nittedal uttrykker meget høy anbefalingsadferd, men det er Rana kommune som får best tilbakemelding i og med at samtlige av de spurte bedriftene sier at de ville anbefale andre bedrifter å etablere seg der, avslutter Høst. På spørsmålet om tilfredsheten med å drive et selskap i den aktuelle kommunen så er det Karmøy og Ski som skårer best i denne oversikten.

Gå til http://epsi-norway.org/no/nyheter for mer informasjon.

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601
www.epsi-norway.org

Om EPSI Norge

EPSI Norge en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester.

Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI. 

Tags:

Multimedia

Multimedia