Disse mobilselskapene liker vi best

Årets kundetilfredshetsmåling av mobilselskapene viser at nordmenn jevnt over er godt tilfreds med mobiltjenestene. Mobildekningen er ifølge brukerne blitt bedre, og en langt større andel av befolkningen opplever at de har 4G. Studien viser at det er Chess som gjør det best i privatmarkedet, mens det er Dipper som har de mest tilfredse bedriftskundene.

Bedre kvalitet
Totalt sett så opplever nordmenn at kvaliteten på mobiltjenestene er god. Mobildekningen er bedre enn før, og studien viser at langt flere kunder opplever at de har 4G i år enn på samme tid i fjor. – Mens det er kundene til Telenor selskapene som opplever best mobildekning, så er det kundene til Telia og deres merkevarer som i størst grad opplever at de har 4G, sier Fredrik Høst Daglig Leder i EPSI Rating Norge..

Kostnader ved mobilbruk i utlandet har vært til irritasjon for mange mobilkunder. Årets analyse vitner om en betydelig bedring på dette området. – Mobilkundene opplever at de får vesentlig mer for pengene når det gjelder mobilbruk i utlandet i dag enn hva tilfellet var i fjor, sier Høst. Forskjellene mellom mobilselskapene er allikevel store, og dette er faktisk det enkeltspørsmålet i studien hvor forskjellen mellom leverandørene er størst.

Chess best på privat, Dipper best på bedrift
Årets måling viser at det er kundene til Chess som er de mest fornøyde privatkundene. - Med en indeksverdi på 76,6 så nærmer de seg sin egen bestenotering fra 2005, forteller Høst. Chess-kundene har høy tillit til sitt mobilselskap, og de aller fleste opplever å ha et mobilabonnement som passer deres behov. One Call og Talkmore følger hakk i hel, og disse tre har over flere år lykkes godt med å skape gode kundeopplevelser.

Norske bedrifter er vesentlig mindre tilfreds med sine mobilselskaper enn hva privatkundene er. – Det at en tredjedel av bedriftene antakeligvis ville valgt et konkurrerende mobilselskap dersom de skulle velge på nytt, burde få varsellampene til å lyse, mener Høst.

Det er allikevel en viss positiv trend å spore om man ser på utviklingen fra 2007. I år som i fjor så er det bedriftskundene til Dipper som er de klart mest tilfredse og lojale. – Kundene til Dipper opplever at de har god dekning, konkurransedyktige betingelser, samt en mobilavtale som i stor grad møter deres forventninger og behov, avslutter Høst.

EPSI Rating har målt nordmenns tilfredshet med mobilselskaper siden 2004. I EPSI-målingene er det kundene selv som vurderer sine mobilselskaper, og årets måling bygger på ca 2100 telefonintervjuer utført av Norstat i september måned. Et mer detaljert sammendrag fra studien finnes på http://www.epsi-norway.org

Fredrik Høst  
Daglig Leder EPSI Rating Norge 
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org  
Twitter: @fredrikhost 
Telefon: 47 4886 7601 
www.epsi-norway.org

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601
www.epsi-norway.org

Om EPSI Rating

EPSI Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Multimedia

Multimedia