Disse mobiltelefonene er nordmenn mest fornøyde med

EPSI Norge har nok en gang målt brukertilfredsheten med mobiltelefoner. Denne undersøkelsen, som ble gjort høsten 2016, viser at iPhone brukerne fortsatt er mest tilfredse, mens det er Huawei som kan vise til størst fremgang. 

Denne studien, som har blitt gjennomført hvert år siden 2008, baserer seg på drøyt 1100 intervjuer med personer rundt om i Norge som har et privat mobilabonnement. 
– Brukeropplevelsen blant iPhone kundene er fortsatt den høyeste i det norske markedet, men differansen mellom leverandørene er vesentlig mindre enn før, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge. Analysen viser videre at Huawei hopper frem med 10 punkter fra 2015, og kan dermed skilte med størst fremgang i forhold til brukertilfredsheten.

Brukerne har også blitt spurt om hvor sannsynlig det er at de vil velge en telefon av samme merke dersom de skulle kjøpe en ny i dag. Også på dette spørsmålet er det Apple sin iPhone som kommer best ut, og det er Huawei som går mest frem. Samlet sett så er nordmenn i dag mer tilbøyelig til å velge en telefon fra samme produsent enn tidligere.

Mange kundetilfredshetsstudier viser at kvinner er mer tilfreds enn menn. Denne analysen viser at kvinner også er mer tilfredse med sine mobiltelefoner enn menn. Dessuten så er det vesentlig større sannsynlighet for at kvinner velger en telefon fra samme produsent dersom de skulle kjøpe en ny i dag enn hva tilfellet er for menn.

Avslutningsvis så forteller studien at iPhone har større markedsandel blant kvinner enn blant menn. Det er også tydelig at iPhone har et godt fotfeste blant brukere i aldersgruppen 15 – 29, mens Doro har mobiltelefoner som særlig appellerer til de over 60.

Et kortfattet sammendrag finnes her: www.epsi-norway.org

 

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601
www.epsi-norway.org

Om EPSI Rating

EPSI Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Multimedia

Multimedia