Fiberkundene er mest tilfredse med bredbåndet

En ny rapport fra EPSI Rating om kundetilfredsheten i bredbåndbransjen viser at det er mange kunder som har dårlige erfaringer med sitt bredbånd. Bredbåndkundene bruker i dag nettet mer aktivt gjennom blant annet å strømme TV, og dette betyr at forventningene både til bredbåndets hastighet og stabilitet øker. Det denne studien fra EPSI viser er at bredbåndskvaliteten ikke holder tritt med behovene ute hos brukerne. 

Fiber er bra
Totalt sett så viser studien at det er fiberkundene som er de mest fornøyde med brukeropplevelsen, og uavhengig av hvem som er leverandør oppgir fiberkundene at de opplever vesentlig bedre bredbåndskvalitet enn hva kunder med andre aksessformer oppgir. Kunder som har internett via Dsl uttrykker lavest tilfredshet og er også de minst lojale.

For syvende år på rad så er det fibertjenesteleveradøren Altibox som har de mest fornøyde bredbåndkundene i denne målingen. – Analysen viser at Altibox i større grad enn andre leverandører klarer å tilby kundene sine det de ønsker, sier Fredrik Høst i EPSI Rating. Sammenlignet med de andre tilbyderne så skårer Altibox meget bra både på bredbåndets stabilitet og hastighet, og kundene deres opplever i stor grad at de har riktig bredbånd til deres bruk.  

– Målingen viser også at stadig flere nordmenn abonnerer på strømmetjenester for film og serier, og dette stiller økte krav til bredbåndopplevelsen. Dersom internettet ikke fungerer når man endelig har fått satt av litt tid til å se en ny episode av Game of Thrones, kan nok mange kjenne at frustrasjonsnivået stiger, sier Høst.

Bedriftene er tilfreds
Norske bedrifter er som regel mindre tilfredse med ulike varer og tjenester enn hva privatkunder er, men bredbåndbransjen er et unntak til denne regelen. – Norske bedrifter har en vesentlig bedre opplevelse av både kvaliteten på bredbåndet og på servicen som leverandørene yter enn hva tilfellet er i privatmarkedet, forteller Høst.

Blant de målte aktørene i bedriftsmarkedet er det PowerTech Information Systems som også i år har de mest tilfredse kundene. - En indeksverdi på 79,6 er et meget godt resultat både isolert sett og relativt sett, og er et bevis på at de over tid har lykkes meget godt med å skape tette og gode kunderelasjoner, sier Høst.

EPSI Rating har målt nordmenns tilfredshet med bredbåndselskaper siden 2007. I EPSI-målingene er det kundene selv som vurderer sine leverandører, og årets måling bygger på drøyt 2700 telefonintervjuer utført av Norstat i september og oktober. Et mer detaljert sammendrag fra studien finnes på www.epsi-norway.org

 

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601
www.epsi-norway.org

Om EPSI Rating
EPSI Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Multimedia

Multimedia