Flesland får nok en gang strykkarakter fra de reisende

EPSI Norge har i dag lagt frem resultater fra en studie av brukertilfredsheten ved flyplasser i Norge. Resultatene viser at Torp Lufthavn får gode skussmål fra brukerne, mens de reisende er minst fornøyd med Flesland.

Dette er den tredje målingen av flyplasser som EPSI har gjennomført, og målingen viser også i år store variasjoner i brukeropplevelsen. - Samlet sett så har brukeropplevelsen svekket seg noe fra i fjor, sier Fredrik Høst Daglig Leder i EPSI Norge. - Og det er fortsatt tydelig at de reisende opplever dårlig samsvar mellom pris og kvalitet ved norske flyplasser.

Effektivitet gir utslag ved Torp

I denne målingen som er gjort blant drøyt 650 personer som har reist til og fra en lufthavn i Norge så er det Torp Lufthavn som får den beste tilbakemeldingen. – Resultatet for Torp er noe bedre enn i fjor, og de reisende forteller om velfungerende sikkerhetskontroll, gode parkeringsmuligheter og effektiv bagasjehåndtering, sier Høst.

Flesland kommer igjen dårligst ut blant de målte flyplassene. – I følge de reisende så skyldes dette en tregere sikkerhetskontroll, samt mindre velfungerende innsjekkingsrutiner og bagasjeutlevering enn ved øvrige flyplasser. De reisende opplever Flesland som lite moderne, og oppgir dessuten at venteområdene er mindre trivelige enn hva tilfellet er ved andre terminaler.

Moss Lufthavn Rygge, som kom best ut i fjorårets måling, faller i år noe tilbake. Gardermoen vurderes derimot som noe bedre i år enn i fjor. - Flyplassen oppleves som moderne, det er enkelt å komme seg til og fra flyplassen og kundene er godt fornøyd med utvalget av butikker, restauranter og kiosker, avslutter Høst.

Flere resultater og mer informasjon om studien finnes på http://epsi-norway.org/no/nyheter

Kristian Olsen 
Analytiker i EPSI Rating
E-post: kristian.olsen@epsi-norway.org 
Telefon: 9088 4130
www.epsi-norway.org

Om EPSI Rating

EPSI Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Tags:

Multimedia

Multimedia