Kundetilfredsheten er lavest i Oslo.

EPSI Rating har i dag publisert et sammendrag av en rekke kundetilfredshetsstudier som ble gjennomført i 2015. – Vi ser tydelige geografiske forskjeller, og analysen viser at Osloboere samlet sett uttrykker den laveste kundetilfredsheten, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge.

EPSI Norge har i løpet av 2015 intervjuet nesten 20.000 personer og bedrifter rundt om i Norge om deres kundeopplevelse, og har på basis av det presentert en rekke uavhengige bransjestudier gjennom året.

Kundetilfredshet

Sammenstillingen av studiene viser at det er en viss fremgang fra tidligere studier . Sammenlignet med 2013 så har kundetilfredsheten med fastleger og sykehus gått vesentlig frem, mens tilfredsheten med høyskoler og videregående skoler har gått mest tilbake.

- Målingene fra 2015 viser nok en gang at nordmenn er særdeles godt fornøyd med sine tannleger, fastleger og barnehager, mens vi ser at flere av bredbåndsselskapene, høyskoler samt politiet har utfordringer i forhold til å skape gode kundeopplevelser, sier Høst.

Om man ser nærmere på de bedriftene som er målt av EPSI så er det tydelig at det er et knippe selskaper som over tid har lykkes med å skape tilfredse kunder. – Våre studier og analyser viser at Skandiabanken, Gudbrandsdal Energi, Eika Bankene, Handelsbanken og PowerTech Information Systems nok en gang kan vise til en kundetilfredshet som betegnes som høy, fortsetter Høst.

Hva skal til for å skape høy kundetilfredshet?

Det å finne klare fellesnevnere på tvers av bransjer og segmenter i forhold til hva som skal til for å skape gode kundeopplevelser er utfordrende. - Analysene våre har allikevel identifisert enkelte elementer som ofte går igjen, forteller Høst. - Vi ser at selskaper hvor ledelsen tydelig etterspør kundetilfredshet, hvor det jobbes kontinuerlig med å levere et velfungerende produkt eller tjeneste som møter kundenes krav og behov, og hvor de har dyktige medarbeidere som er i stand til å levere et høyt servicenivå som oftest presterer meget godt i våre målinger.

Flere detaljer og analyser finnes her: http://www.epsi-norway.org/bransjestudier/

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Rating Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601
www.epsi-norway.org

Om EPSI Rating

EPSI Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Multimedia

Multimedia