Lav kundetilfredhet blant strømmekunder

Report this content

Andelen som abonnerer på strømmetjenester som Netflix, TV2 Sumo, HBO Nordic og Viaplay fortsetter å stige i Norge. Til tross for at disse strømmetjenestene er populære så er kundetilfredsheten relativt lav. -Tilbakemeldingen er ganske tydelig, kundene ønsker mer, bedre og nyere innhold, sier Fredrik Høst, Daglig leder i EPSI Rating Norge.

TV2 Sumo kommer best ut

Dette er andre gangen EPSI Rating Norge gjennomfører en kundeundersøkelse av abonnementsbaserte strømmetjenester i Norge. I årets måling oppnår leverandørene av strømmetjenester samlet sett en kundetilfredshet på 65,7 noe som er marginalt lavere enn i fjor. – Dette betyr at tilfredsheten med ligger noe lavere enn hva tilfellet er for for eksempel tradisjonell TV-distribusjon, fortsetter Høst. Blant de målte tjenestetilbyderne så er det TV2 Sumo som kommer best ut, men studien viser samtidig at det kun er mindre forskjeller mellom aktørene.

Innholdet må bli bedre

Når brukerne evaluerer tjeneste så gir de relativt gode tilbakemeldinger både på stabilitet, bildekvalitet og brukergrensesnittet, mens utvalget og innholdet i tjenesten ifølge kundene har et stort forbedringspotensial. - Når vi spurte kundene om tips og råd i forhold til hva de mener kan bli bedre, så går tilbakemeldingene i all hovedsak på at de ønsker seg mer, bedre og nyere innhold, sier Høst.

I forbindelse med EPSI Norge sin studie av bredbåndsleverandører og tv-distributører så ble det også hentet inn data i forhold til abonnementsbaserte strømmetjenester som Netflix, TV2 Sumo, Viaplay, HBO Nordic med flere. Analysen fra EPSI viser at andelen som abonnerer på slike tjenester har steget betydelig fra 2013, og at tilfredsheten med denne typen tjenester viser en svak oppgang.

Enkelt å være kunde

Til tross for en noe lav kundetilfredshet, så opplever kundene at det er enkelt å være kunde. Abonnementsprisene er tilsynelatende også akseptable, og strømmekundene opplever at de til tross for et noe begrenset innhold får relativt mye for pengene. - Dette bidrar til at lojaliteten blant kundene holdes på et forholdsvis høyt nivå. Både Netflix og TV2Sumo har kunder som uttrykker en god lojalitet, avslutter Høst.

Flere detaljer om studien finnes på www.epsi-norway.org/bransjestudier/ eller ta kontakt med:

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601

Om EPSI Rating

EPSI Rating Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI Rating samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Tags:

Multimedia

Multimedia