Lover bemanningsselskapene for mye?

EPSI Rating har ferdigstilt en ny kundetilfredshetsstudie av bemanningsbransjen i Norge. Resultatene bærer fortsatt preg av at bedrifter i Norge har høye forventninger til bemanningsbyråene, og at gapet mellom hva som forventes og det som bemanningsselskapene leverer oppleves som stort.

Dette er den femte kundeundersøkelsen som EPSI Rating har gjennomført i bemanningsbransjen i Norge. Resultatene for bransjen under ett viser kun små endringer fra tidligere, og tilfredsheten ligger nå vesentlig lavere enn i Sverige.

Loves det for mye?

Kundene til bemanningsselskapene har fortsatt høye forventninger, og gapet mellom hva kundene forventer og hva de faktisk får er fortsatt stort.

- Et relevant spørsmål er derfor om selskapene til tider overselger og lover sine kunder for mye, noe som igjen gjør det vanskeligere å innfri forventningene, sier Fredrik Høst Daglig Leder i EPSI Norge. - Det faktum at hver tredje bedrift har klaget til sitt bemanningsbyrå i løpet av det siste året er også et signal på at forventningene ikke innfris.

For å styrke kundetilfredsheten i årene som kommer så må bemanningsbedriftene lykkes bedre med å balansere forventningene og leveransen.

Industri og produksjon skårer høyt.

Analysen viser videre at tilfredsheten med rekrutteringstjenester har svekket seg sammenlignet med i fjor, mens tilfredsheten med personalutleie har styrket seg noe. - Resultatene per fagområde er interessant lesning, forteller Høst – Bedriftene er mest tilfreds med innleie av personell innen fagområdene industri & produksjon og kontor & administrasjon, mens fagområdet Helse & omsorg vurderes en del svakere.

Avslutningsvis så kan det legges til at det også er spurt om hvordan norske bedrifter bruker bemanningstjenester. Tilbakemeldingen er at bedriftene hovedsakelig bruker bemanningstjenester som et supplement til å ansette eget personell, mens det er også slik at hver fjerde bedrift bruker bemanningstjenester fordi de ikke finner kvalifisert personell på egenhånd.

Mer informasjon om studien kan finnes på www.epsi-norway.org

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601
www.epsi-norway.org

Om EPSI Rating

EPSI Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker