Netflix er populært, men tilfredsheten er på det jevne.

Andelen som bruker strømmetjenester som Netflix, TV2 Sumo og Viaplay steg markant fra 2013 til 2014, og i fjor høst så oppga hver tredje husstand at de abonnerer på en slik tjeneste.

I forbindelse med EPSI Norge sin studie av bredbåndsleverandører og tv-distributører så ble det også hentet inn data i forhold til abonnementsbaserte strømmetjenester som Netflix, TV2 Sumo, Viaplay, HBO Nordic med flere. Analysen fra EPSI viser at andelen som abonnerer på slike tjenester har steget betydelig fra 2013, og at tilfredsheten med denne typen tjenester viser en svak oppgang.

Små forskjeller i kundetilfredsheten

- Tilfredsheten med denne typen strømmetjenester er på det jevne og har en indeksverdi på 66,1 forteller Fredrik Høst i EPSI Norge. Det betyr at kundene i snitt er omtrent like fornøyd med strømmetjenester som med digital-Tv distribusjon. Netflix har en dominerende markedsandel og 2 ut av 3 strømmekunder svarte at de var kunder av Netflix. -Tilfredsheten blant Netflix sine kunder i Norge lå i fjor høst på 66,3 mens TV2 Sumo skåret 67,2. Samlegruppen «øvrige» som inneholder intervjuer med kunder av blant annet Viaplay og HBO Nordic skåret samlet sett 63,3.

Til tross for økt bruk av strømmetjenester så viste høstens målingen ingen tegn til at dette har gått på bekostning av øvrige Tv-tjenester. – Brorparten av brukerne av strømmetjenester anser strømmetjenesten som et supplement, fremfor et substitutt, for de øvrige Tv-tjenestene, avslutter Høst.

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601
www.epsi-norway.org

Om EPSI Norge

EPSI Norge en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI. 

Tags:

Multimedia

Multimedia