Nordmenn er godt fornøyd med helsetjenestene

Årets EPSI-undersøkelse av helsetjenester viser at tilfredsheten jevnt over er god. – Sykehusene kan vise til en god fremgang i pasienttilfredsheten, men det er nok en gang tannlegene som får den beste tilbakemeldingen, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge.

Tannleger best

Analyseselskapet EPSI Rating har gjennomført en ny brukerundersøkelse av fastlege, legevakt, sykehus og tannlege. Studien bekrefter tidligere funn om at nordmenn har høye forventninger til helsetjenestene, men studien viser også denne gangen at pasientene i stor grad opplever at tjenestene møter deres forventninger.

- Totalt sett så er pasientene godt tilfreds, og det er tannlegene som nok en gang kommer best ut i denne målingen, sier Høst. Tannlegene har ligget stabilt høyt i våre målinger de siste par årene noe som er et bevis på at tannleger gang på gang leverer en tjeneste av høy kvalitet.

Mens fastlegene skårer på nivå med i fjor så er det sykehusene som denne gangen kan vise til størst fremgang. Tilfredsheten ligger nå vesentlig høyere enn hva tilfellet var tilbake i 2013. – Tallene viser at pasientene føler de blir bedre tatt vare på i dag enn hva tilfellet har vært tidligere, sier Høst. Ventetiden på å få behandling oppleves også som bedre, men er fortsatt det svake punktet sett fra brukernes ståsted.

Flere detaljer om studien finnes her 

 

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601
www.epsi-norway.org

Om EPSI Norge

EPSI Norge en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester.

Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI. 

Multimedia

Multimedia