Norske barnehager best i Skandinavia

Report this content

EPSI Norge presenterer i dag en ny og omfattende studie av utdanningsløpet i Norge. Denne målingen fra EPSI, hvor 1300 nordmenn har blitt intervjuet, avdekker til dels store forskjeller i brukeropplevelsen gjennom utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning.

– Brukertilfredsheten med barnehager, ungdomskoler og universiteter går frem, mens den for videregående skoler faller tilbake, sier Fredrik Høst daglig leder i EPSI Rating Norge.


Private barnehager gjør det best

Dette er sjuende året på rad hvor EPSI Rating gjennomfører en studie av foreldretilfredsheten i norske barnehager. Målingen viser at 3 av 4 foreldre opplever at barna deres trives svært godt, og nok en gang at det er foreldre med barn i private barnehager som er de mest tilfredse.

 – Tilfredsheten med barnehagene er nå på sitt høyeste nivå siden målingene startet i 2009, og en indeksverdi på 79 tilsier at det er de norske barnehagene som presterer best i Skandinavia, forteller Høst.  – Både privat og kommunalt drevne barnehager får meget gode tilbakemeldinger, men det er også i år slik at det er de private barnehagene som med en indeksverdi på imponerende 81 som kommer best ut.

Tilbakemeldingene fra foreldrene rundt om i Norge er jevnt over meget bra, og de aller fleste foreldre mener at de holdes godt informert om hvordan barnet har det i barnehagen, at de ansatte i barnehagene viser god omsorg for barna, og at de som jobber der er vennlige og imøtekommende.

– Foreldrene opplever dessuten at barnehagene håndterer deres klager på en god måte, sier Høst.

Ungdomsskole frem, videregående skole tilbake

I målingen av foreldretilfredsheten med skolen så viser studien en tydelig fremgang for ungdomsskolen. Barneskolen ligger omtrent på samme nivå som i fjor, mens videregående skole får en noe svakere tilbakemelding. - Den faglige kompetansen til lærerne oppleves jevnt over som god både i grunnskolen og i den videregående skolen, men lærerne i grunnskolen er i følge foreldrene flinkere til både å engasjere barna og til å gi nødvendig oppfølging, sier Høst.   

Fortsatt et forbedringspotensial innen høyere utdanning

Denne målingen forteller at tilfredsheten blant universitetsstudenter går noe frem fra i fjor. Høyskolestudentene er fortsatt de minst fornøyde, mens elevene ved norske folkehøgskoler nok en gang er å anse som meget godt tilfreds med året ved folkehøgskolen. - I følge elevene så har folkehøgskolene et godt faglig innhold, et engasjert og kompetent personale og relevante studieturer, forteller Høst. Dette i kombinasjon med et godt sosialt miljø på folkehøgskolene bidrar til at elevene er meget godt fornøyd.

Flere detaljer om studien finnes på http://www.epsi-norway.org/bransjestudier/

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601
www.epsi-norway.org

Om EPSI Rating

EPSI Rating er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Tags:

Multimedia

Multimedia