Norske bedrifter er mer tilfreds med bemanningsbyråene

Report this content

Norske bedrifter har nok en gang fått mulighet til å evaluere bemanningsselskapene de bruker. Årets studie fra EPSI Rating, den sjette i sitt slag, avdekker en bedret tilfredshet med bemanningstjenestene samt at lojaliteten har styrket seg. 

Bedre kvalitet

Årets resultat vitner om en signifikant fremgang i kundetilfredsheten, og nivået ligger for første gang høyere enn hva tilfellet er i Sverige. Hovedårsaken til dette er at kvaliteten på bemanningstjenestene har bedret seg i løpet av det siste året.

- Sammenlignet med i fjor så viser denne målingen at tilgangen på kvalifiserte kandidater er større, bemanningsprosessene er mer effektive, samt at kompetansen til det innleide personellet har hevet seg, sier Fredrik Høst i EPSI Rating. 

Videre så er det tydelig at bemanningsbyråene leverer god service. Jevnt over så opplever kundene at det er svært enkelt å få kontakt med bemanningsselskapene, og bedriftene forteller at de stort sett får den oppfølgingen de ønsker. Servicekvaliteten er meget høy, og ifølge kundene så yter faktisk bemanningsselskapene en vesentlig bedre service enn hva bank- og forsikringsselskapene gjør.

Bransjen preges dog av en relativt høy andel klager. - Hver tredje bedrift har klaget til sitt bemanningsbyrå i løpet av det siste året, fortsetter Høst. Når det er sagt så er bemanningsselskapene fortsatt svært dyktige på å håndtere klager, og fremstår som et «best practice» på akkurat dette feltet.

Manpower og Adecco går frem

Totalt sett så er det kun marginale forskjeller i kundetilfredsheten mellom de tre største aktørene. Manpower og Adecco går frem fra i fjor, mens Jobzone opprettholder sitt nivå. Det er gruppen med øvrige bemanningsselskap som i år totalt sett presterer best.

Kontor&Administrasjon skårer høyt.

- Resultatene per fagområde er interessant lesning, avslutter Høst. Norske bedrifter er særlig tilfreds med innleie av personell innen Kontor&Administrasjon, mens bedriftene relativt sett er mindre tilfreds med innleie innen Bygg&Anlegg samt HoReCa.

Mer informasjon om studien kan finnes på www.epsi-norway.org

Multimedia

Multimedia