Revisorer og regnskapsførere nyter høy kundetilfredshet

Report this content

En ny studie fra EPSI Rating viser at både revisorer og regnskapsførere nyter høy kundetilfredshet. - To av tre norske bedrifter er meget godt tilfreds med sine revisorer og regnskapsførere, og fremstår med dette som et referansepunkt på hva som er mulig i bedriftsmarkedet, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Rating Norge

 

Innfrir forventninger
Ikke overraskende så er forventningene som norske bedrifter har til både revisjons- og regnskapsbyråene er meget høye. - Det er samtidig tydelig at både regnskaps- og revisjonsbyråene leverer høy kvalitet både i sitt arbeid og i den servicen de yter overfor sine kunder, og på den måten langt på vei innfrir kundenes forventninger, sier Høst.


De mellomstore og små revisjonsselskapene er best
Studien viser at den gjennomsnittlige kundetilfredsheten blant revisjonsbyråene holder seg på et høyt nivå. - Vi registerer dog en betydelig forskjell i kundeopplevelsen mellom de store byråene og de mellomstore og mindre revisjonsselskapene, fortsetter Høst. – De mellomstore og små revisjonsselskapene har en vesentlig høyere kundetilfredshet enn hva tilfellet er for de fem store totalt sett.


Regnskapsførere
Regnskapsførere må i år notere seg en liten tilbakegang i kundetilfredsheten, men resultatet er fortsatt meget godt. – Ser man på den historiske utviklingen så har tilbakemeldingene fra kundene vært stabilt gode i periode 2011 og frem til i dag, avslutter Høst.

Mer informasjon om studien kan finnes på www.epsi-norway.org

Detaljer fra den svenske studien finnes her: www.kvalitetsindex.se

Multimedia

Multimedia