Stigende foreldretilfredshet i den norske skolen

EPSI Rating presenterer i dag en ny og omfattende studie av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge. Målingen avdekker til dels store forskjeller i brukeropplevelsen gjennom utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning. – Foreldretilfredsheten er høyest for barnehager, men det er grunnskolen og den videregående skolen som kan vise til størst fremgang, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge.

 

Private barnehager nok en gang best
Dette er åttende gang EPSI Rating gjennomfører en studie av foreldretilfredsheten i norske barnehager, og nok en gang er det foreldre med barn i private barnehager som er de mest tilfredse.

 – Målingen viser at tilfredsheten med barnehagene i Norge er på sitt høyeste nivå siden målingene startet, og at de aller fleste foreldre opplever at barna deres trives godt i barnehagen, sier Høst. Med en foreldretilfredshet på 79 så ligger tilfredsheten med norske barnehager høyere enn hva tilfellet er både i Sverige og i Danmark.

Stor fremgang for videregående skole 
I EPSIs måling av foreldretilfredsheten med den norske skolen så viser studien en tydelig fremgang for den videregående skolen. - For den videregående skolen så opplever foreldrene at lærerne har blitt mye flinkere til å engasjere elevene og til å gi dem nødvendig oppfølging, sier Høst.

Tilfredsheten med ungdomskolen og barneskolen går også frem, og totalinntrykket fra målingen er at foreldre jevnt over er mer tilfredse med den norske skolen.

Fortsatt et forbedringspotensial innen høyere utdanning
Tilfredsheten blant universitet- og høyskolestudenter ligger i følge denne studien på nivå med i fjor. Til tross for en liten fremgang så er høyskolestudentene fortsatt de minst fornøyde. Elever ved norske folkehøgskoler er nok en gang meget godt tilfreds med året ved folkehøgskole. - Folkehøgskolene har ifølge elevene et godt faglig innhold, engasjerte og kompetente lærere og relevante studieturer. Dette i kombinasjon med et godt sosialt miljø på skolene bidrar til høy trivsel og til at elevene er meget godt fornøyde, sier Høst

Flere detaljer om studien finnes her

Multimedia

Multimedia