Ny studie: Digitalisering av utlegg og reiseregninger gir store besparelser for bedriftene.

Eurocard inngår samarbeid med KTH

Eurocard startet våren 2017 et samarbeid med Institutt for industriell økonomi og ledelse ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Forskerne Niklas Arvidsson og Richard Backteman gjennomførte i løpet av våren dybdeintervjuer for å undersøke hvordan store bedrifter kan effektivisere ansattes utlegg og reiseregninger ved å innføre nye modeller og systemer. De første resultatene viser blant annet at mange bedrifter mangler et tydelig teknisk lederskap som kan drive digitaliseringsprosessene fremover.


Eurocard er Nordens ledende leverandør av firmakort, og har siden 1965 samarbeidet tett med bedrifter og økonomiavdelinger for å effektivisere håndteringen av de ansattes utlegg.

-         Et vanlig spørsmål fra våre kunder er hvordan de kan spare tid og dermed kostnader ved å effektivisere håndteringen av utlegg og reiseregninger. I samarbeidet med KTH får vi frem en best-practice om hvordan våre kunder best kan effektivisere de interne rutinene, sier Maria Dahlquist hos Eurocard.

Store forskjeller mellom kunnskaps- og kapitalintensive bedrifter

Rapporten som skal publiseres i høst er en del av det store forskningsprosjektet ”Industrialization of (Local Manual) Services”, som gjennomføres av Richard Backteman og Niklas Arvidsson.

-         Målsettingen med prosjektet er å forstå hvordan tjenestebedrifter vokser og profesjonaliseres ved systematisk å spre kunnskap og bygge denne inn i bedriftens strukturkapital, sier Niklas Arvidsson. En slik utvikling har vi tidligere sett i produksjonsindustrien, og nå også i utviklingen av tjenester – noe vi synes er veldig spennende.

De foreløpige resultatene viser at det er noe usikkerhet rundt den faktiske nytten av de nye tjenestene og hvordan de skal innføres, samt hvilke krav det setter til organisasjonen og de ansatte. Vi ser også store forskjeller mellom bedriftene; noen er relativt avanserte brukere av digitale og automatiserte systemer for utleggshåndtering, mens andre håndterer det meste manuelt.

Andre foreløpige indikatorer peker på at kapitalintensive bedrifter ennå ikke har sett fordelene med de nye tjenestene, mens de mer kunnskapsintensive bedriftene nå innfører slike tjenester. Mulighet for intern opplæring og teknisk lederskap ser ut til å være en forutsetning for best å kunne utnytte en mer avansert form for håndtering av utlegg og reiseregninger.

Høsten 2017 blir den kvalitative forskningen fulgt opp med en større kvantitativ studie.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Niklas Arvidsson, universitetslektor, KTH
niklas.arvidsson@indek.kth.se

Mads Moesgaard, Business Manager, Eurocard
mads.moesgaard@eurocard.dk
+45 36 73 72 11

Norska

Eurocard tilbyr betalingsløsninger for alle type selskaper og organisasjoner. Vi er en ledende aktør på markedet, med et bredt utvalg av kort, reisekonti og ulike verkøy for administrasjon og oppfølging som kan tilpasses både nasjonal og internasjonal virksomhet.

Våre privatkort gir kundene frihet til å gjøre hva de vil, når de vil. I dag kan våre kunder bruke sine kort på over 30 millioner steder i 210 land, i tillegg til 900 000 minibanker verden over. Kortene har dessuten høy kjøpsgrense, med mulighet for delbetaling. Våre kunder får dessuten unike rabatter og fordeler, gjennom utvalgte samarbeidpartnere.

Den tilgjengelighet og frihet som Eurocard i dag tilbyr, har siden 1965 bidratt til å sette standarden for øvrige betalings- og kredittkort på markedet.

Dokumenter og linker