EuroMaint Rail moderniserer togtransformatorer for Jernbaneverket Bane Energi

Euromaint Rail har fått oppdraget med å modernisere åtte togtransformatorer, 10 MVA, for norske Jernbaneverket Bane Energi. Moderniseringen innebærer at kostnadene for vedlikeholdet av transformatorene reduseres og tilgjengeligheten økes.

Euromaint Rail er ansvarlig for alt fra ombygging av mateledninger til tilpasning av transformatorens kontrollutstyr og oppstart av den når den er på plass. Transformatorene bygges om og blir børsteløse.

De utbedringene som gjøres, fører til at behovet for vedlikehold av transformatorstasjonene reduseres, samtidig som revisjonsintervallene kan bli forlenget. Det fører i sin tur til reduserte vedlikeholdskostnader og økt tilgjengelighet til transformatorene.

-       Vi har vært svært fornøyd med tidligere arbeid som Euromaint Rail har utført for oss, blant annet revisjoner og tilstandskontroller på transformatorer. Vi er fornøyd med referanseprosjektene og har derfor valgt EuroMaint Rail som leverandør av dette oppdraget, sier Lars Kr. Bjørløw, Senior Purchaser hos Jernbaneverket Bane Energi.

-       Det er et spennende og interessant oppdrag for oss. En togtransformator på 10 MVA er den største typen transformator som finnes i Norden. Med dette oppdraget befester vi vår kompetanse ytterligere, sier Lelle Cryssanthander, markedssjef for Euromaint Rails forretningsområdet Komponenter.

Ombyggingene utføres i Euromaint Rails verksted for komponenter i Åmål. Arbeidet starter i begynnelsen av 2012, og samtlige transformatorer beregnes å være ombygd til børsteløs utførelse i slutten av 2013.

Kort om togtransformatorer:
Togtransformatorer mater kontaktledningen med 16 2/3 Hz og 16,5 kV og står strategisk plassert langs jernbanelinjen. Matesystemet for transformatorer brukes til å mate generatorens og motorens rotorfeltviklinger med likespenning/likestrøm.

For mer informasjon, kontakt:
Euromaint Rail: Lena Wettergård, pressekontakt, +46 70 762 5278, lena.wettergard@euromaint.com
Jernbaneverket Bane Energi: Lars Kr. Bjørløw, Senior Purchaser, +47 917 38 509, lars.kristian.bjorlow@jbv.no

 

Euromaint tilbyr kvalifisert teknisk vedlikehold som ivaretar kundenes behov for godt fungerende kjøretøyflåter. Selskapets tjenester og produkter sikrer påliteligheten og varigheten til skinnegående kjøretøy som godsvogner og passasjertog samt lokomotiver og arbeidsmaskiner.  Euromaint har en omsetning på 2,9 milliarder svenske kroner og cirka 2450 medarbeidere. Selskapet driver virksomhet i Sverige, Belgia, Latvia, Nederland, Polen og Tyskland. Euromaint eies av Ratos, et av Europas største børsnoterte eierselskaper.

www.euromaint.com