Ekstra viktig å tenke brannsikkerhet i New York

250.000 nordmenn vil reise til New York i 2013. Nordmenn er uvant med å bo i høyden, og tenker ikke på at innkvartering der innebærer andre utfordringer enn å overnatte i lave bygninger. Norsk brannvernforening og Europeiske Reiseforsikring ber folk sette seg inn brannsikringstiltak og evakueringsplaner, og ta med reiserøykvarsler.  

I følge prognoser fra flyselskapene som flyr fra Norge til New York, vil ca 250.000 nordmenn reise til New York i 2013. Mange reiser i vinterferien til «The Big Apple», byen som har skyskrapere som symbol, og som i dag har over 6.000 slike høyhus.

- Det er uvant for oss nordmenn å bo i høyden, og det innebærer at det må tenkes på brann på en annen måte enn vi er vant til, sier Dagfinn Kalheim, adm. direktør i Norsk brannvernforening.

Varierende brannsikkerhet i eldre bygninger

Moderne skyskrapere er gjerne godt brannsikret med brannbegrensende konstruksjoner og automatiske slokkeanlegg. I eldre bygninger kan brannsikkerheten være mer varierende, både når det gjelder brannvarsling, slokkeanlegg og rømningsforhold.

- Ulik grad av brannsikring og forskjellige løsninger for hvordan man skal evakuere, gjør det desto viktigere å sette seg inn i hva som gjelder for høyhuset du bor i. Les branninstruksen nøye, finn ut hvilke alternative rømningsveier du har, og følg anvisninger fra redningspersonell hvis alarmen går, anbefaler direktør Harald Hollerud i Europeiske Reiseforsikring.

Farligst nær startbrannstedet i høyhus

En høyhusbrann er mest kritisk for de som befinner seg i nærheten av startbrannstedet.

- Oppholder du deg i samme etasje som det brenner i, eller i en av etasjene like over, bør du raskest mulig komme deg ned til en etasje under brannen. Derfra vil du vanligvis ha god tid til å bevege deg videre ned til gateplan og ut. Er du langt over brannetasjen, vent på nærmere instruksjoner fra redningspersonell. Husk at heis vanligvis ikke skal brukes ved brann, sier Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Ikke gå inn i røykfylte korridorer

I følge Kalheim er det aller viktigste at man ikke går inn i røykfylte korridorer eller trapperom.

- Røyken fra en brann er svært giftig og kan sette deg ut av spill etter bare få åndedrag. Møter du på røyk, snu og finn en alternativ vei ut, eller gå tilbake til hotellrommet eller leiligheten din. Husk derfor å ta med nøkler eller nøkkelkort, sier han.

Tidlig varsling er helt avgjørende ved brann. Høyhus har normalt automatiske brannalarmanlegg, ofte med talevarsling som gir instrukser for hva man skal gjøre.

- For din egen sikkerhet anbefaler vi at du tar med en reiserøykvarsler. Den bør være like selvsagt i feriekofferten som toalettmappa, fremholder Hollerud og Kalheim.

Oslo, 14. februar 2013

Kontaktpersoner for media:

Harald Hollerud, direktør i Europeiske Reiseforsikring, mobiltlf. 928 16 230

Dagfinn Kalheim, adm. Direktør i Norsk brannvernforening, mobiltlf. 977 59 029

Tags:

Multimedia

Multimedia