Fotgjengere lever farlig i utlandet

Opptre defensivt og bruk refleks, anbefaler Europeiske Reiseforsikring.

Det skjer alvorlige skader med fotgjengere - også i utlandet. Disse har som regel årsak i et annerledes og mer utfordrende trafikkbilde og trafikkultur.

- Vi får innmeldt omtrent en trafikkulykke i uken til vår alarmsentral, og hovedtyngden skjer i Asia, men også land i Middelhavsområdet. Spesielt land med venstrekjøring er utsatt. Vi har eksempler på at nordmenn er meid ned midt i fotgjengerfeltene, sier Harald S. Hollerud, direktør i Europeiske Reiseforsikring.

Refleks kan berge deg
Nordmenn skal også i år feire jul i Thailand, og det er grunn til å oppfordre dem til å opptre defensivt og gjøre seg synlig i trafikken.

- Det er en riktig god ide å bruke refleks - også her i Thailand, sier Mai Ellegaard, leder for Europeiskes Asia-kontor i Bangkok, Thailand.

Tar ikke hensyn til fotgjengere
- Fotgjengere er jevnt over vanskelig å se, både fordi det kan være dårlig belysning, men vel som mye fordi thailendere ikke regner med fotgjengere i trafikken. Det er bilen og motorsyklene som "ruler" eller har fortrinnsrett, og det stoppes ikke foran fotgjengerfelt.

Det er grunn til å være ekstra varsom når man ferdes i trafikken her nede. Dette gjelder spesielt når folk går hjem til sine hoteller om natten. De ligger gjerne i områder utenfor hovedgatene, sier Mai Ellegaard i Bangkok.

Opptre defensivt
- Det kjøres også fort her nede, og det er ikke alltid at bilkjøring og alkohol er atskilt. For fotgjengere innebærer dette en betydelig høyere ulykkesrisiko.

Vi oppfordrer derfor nordmenn til å være defensive i trafikken og også ta med seg refleksbrikken når de skal hit til Thailand, sier Ellegaard.

Oslo, 2. desember 2008
Kontaktperson i Europeiske Reiseforsikring:
Harald S. Hollerud, direktør, mobiltlf. 928 16 230
Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør, mobiltlf. 928 93 719