Tidenes tyverirekord fra nordmenn

Verdier for 160 millioner kr er stjålet fra nordmenn i inn- og utland ved utgangen av september, i følge beregninger fra Europeiske Reiseforsikring. Dette er tidenes rekord. Nyeste metode er utkledde leger som stjeler verdisaker fra pasienter innlagt på intensivavdeling på sykehus i Spania.

Ved utgangen av september har Europeiske Reiseforsikring alene utbetalt over 60 millioner kroner i erstatninger etter tyverier. Det er en økning på hele 26 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2012. Antallet tyverier har i samme periode økt med 20 prosent og utgjør nær 21.000 saker. I hele 2012 ble det utbetalt 71 millioner kr i tyverierstatninger.

Nordmenn utsatt

- Tallene er urovekkende høye, og gjenspeiler nok at den økonomiske situasjonen ute i Europa er dårlig. Det gjør oss nordmenn ekstra utsatt for tyverier. Spania er nordmenns foretrukne ferieland, og det er derfor ikke unaturlig at mange av tyveriene innrapporteres herfra. Vi må heller ikke glemme at de store byene i Norge er å betrakte som europeiske byer, og at dette krever en helt annen sikkerhetstankegang på «hjemmebane» enn tidligere, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

Samme tyverimetoder i Oslo som i Spania

- Vi ser at tyverimetodene blir mer og mer frekke og utspekulerte i utlandet, og mange av de samme metodene som man tidligere så i Spania er nå like vanlige i Oslo, sier Vennesland.

At tyverimetodene mer og mer frekke i utlandet, viser eksemplet fra Alicante, som Vikingposten omtalte forrige uke. Her kom tyver utkledd som leger seg inn på et offentlig sykehus, Hospital General, og på falsk måte fikk tilgang til sykehuset gjennom akuttavdelingen. Herfra forflyttet de seg til intensivavdelingen der de rundstjal pasienter, som også oppbevarte sine verdisaker på avdelingen.

Ingen oppbevaringsmuligheter på offentlige sykehus

- Det er toppen av frekkhet å utnytte syke og forsvarsløse mennesker på denne måten, sier Hanne Stender, leder for Europeiskes Spaniakontor på Mallorca.

Stender forteller at det er mange norske fastboende som bor i området rundt Alicante, og disse bruker de offentlige sykehusene, gjennom sitt helsetrygdekort E-111. Det er viktig for dem å være klar over at offentlige sykehus ikke har noe system for å oppbevare verdisaker ved innleggelse på sykehus.

- Europeiske alene har omtrent 600 sykehusinnleggelser årlig med nordmenn i Spania. Hovedtyngden er innlagt på private sykehus. Her har de gjerne et enkelt oppbevaringssystem for pasienters verdisaker. Tingene legges i poser, med detaljert innholdsliste, og plasseres i safen. Dette vanskeliggjør tyverier, fastslår Hanne Stender.

Kø, trengsel og distraksjon

- Vi får håpe at denne metoden ikke kommer til Norge. Det er vanligvis kø, trengsel og distraksjon som gir best arbeidsvilkår for tyvene ute i Europa og Norge, sier Vennesland.

Ved utgangen av september 2013 troner mobiltelefoner på tyveritoppen til Europeiske Reiseforsikring, med utbetalinger på ca 15 millioner kr, deretter verdigjenstander (nettbrett, smykker mm) med 9 millioner kr, penger med 7 millioner kr, briller med 3,5 millioner kr og kamerautstyr med 2,2 millioner kr.

Oslo, 22. oktober 2013

Kontaktperson i Europeiske Reiseforsikring:

Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør, mobiltlf. 928 93 719

Tags:

Multimedia

Multimedia