Årets Valentine's-trusler er på fremmarsj

Får du en kjærlig oppmerksomhet på Valentine's Day fra noen du ikke kjenner, så er sannsynligheten stor for at det kan være et av årets økende antall svindelforsøk, kamuflert som uforbeholden kjærlighet. Til nettopp deg. Akkurat nå florerer det med slike Valentine’s-trusler. Det sies av kjærlighetens veier er uransakelige. Fullt så barmhjertig er dessverre ikke dagens virkelige nettverden. Pass på, for kjærligheten kan bite. Blir du smittet er det ikke lykkerusen som inntar deg på årets kjærligste dag.

– Selv om vi ikke ønsker å ta fra noen den pirrende gleden ved å oppleve at det finnes noen der ute som gjerne vil benytte akkurat denne dagen til å få din oppmerksomhet, er nettopp Valentine’s Day blitt en av årets aller fremste svindeldager med mange utspekulerte trusler. De som står bak svindelforsøk og trusler på nett, benytter gjerne merkedager som Halloween og Valentine's Day for å utnytte vår iboende nysgjerrighet og godtroenhet. Særlig troen på kjærligheten stikker dypt og det vet datakriminelle å utnytte – spesielt i land som Norge – hvor mange noe naivt tror at det skumle nærmest automatisk stopper på svenskegrensen. Slik er det selvsagt ikke. I hvert fall ikke på nett. Og derfor må vi beskytte oss og de vi er glad i – nettopp på dager som Valentine’s Day – så vær oppmerksom. Det sies av kjærlighetens veier er uransakelige. Fullt så barmhjertig er dessverre ikke dagens virkelige nettverden. Pass på slik at ikke kjærligheten biter deg for hardt, sier Christian Teien Sørensen, Norgessjef i Eurosecure, som representerer ESET i Norge og Norden, og utdyper;

– I år bør du spesielt være påpasselig i forhold til deling av lenker som tilsynelatende sender deg til romantiske kort, dikt, sanger eller videoer. Akkurat dette preger i økende grad Valentine's Day, da vi gjennom sosiale nettverk og plattformer deler stadig mer oss imellom. I følge den såkalte Zuckerbergs lov, som har fått navn etter Facebooks grunnlegger Mark Zuckerberg, deler vi hvert år dobbelt så mye på nett og gjennom sosiale medier. Nettopp dét representerer også en økende risiko ettersom det på årets mest romantiserte dag kan være vanskelig å la være. Som ellers i livet kan det være lurt å stoppe opp og spørre seg selv; er dette en person jeg forventer å få utømmmelig med kjærlighet fra og er det en jeg har tillit til på nett? Er du usikker, er det lurt å teste den reelle kjærligheten før du klikker deg inn i uheldighetene. Ta kontakt med den det gjelder før du lar deg infisere, og selv om det kan være pussig å spørre om du faktisk har vist meg kjærlighet på Valentine’s Day, kan det være den mest kjærlige oppfølgingen du gjør overfor vedkommende i hele år – da det kan tenkes at han eller hun er blitt infisert – og derfor sprer smitten videre. Det er ekte kjærlighet. 

Truslene er mange rundt Valentine’s Day og det kan være vanskelig å skille de reelt kjærlige forsøkene fra de fordekte svindlene. 

– Utfordringene er mange. Ikke bare blir det en nedtur å klikke på lenken for å oppdage at ens hemmelige beundrer likevel ikke eksisterer. Det gir også en sur ettersmak når kjærligheten faktisk er en utspekulert svindel, og man står i fare for å miste personlig og sensitiv informasjon. Mange av truslene medfører infisering av datamaskinen med skadelig kode. Truslene varierer fra merkedag til merkedag, men metodene er ofte like, utdyper Christian Teien Sørensen i Eurosecure.  

Lenkene representerer ofte trusler som trojanere – som automatisk installeres på maskinen – ofte uten at man merker noe umiddelbart. 

– Ofte videresendes brukeren til nettsider som er svært like nettsider man kjenner fra før, for eksempel nettbanken eller sosiale nettverk som Facebook, men i realiteten er det såkalte phishing-sider som lopper deg for sensitiv informasjon. Er man ikke oppmerksom på truslene som lurer, står man i fare for å bli lurt til å oppgi sensitive bankopplysninger, noe bakmennene gjerne snapper opp fortløpende og deretter kan misbruke, sier Christian Teien Sørensen og tillegger:

– I forbindelse med merkedager som Valentine's Day, dukker det uten unntak opp ulike nettrusler og -svindler. På årets Valentine's Day forventer vi flere trusler enn tidligere, noe som gjør det nødvendig å være varsom med hva man gjør på nettet, og hvordan vår nettaktivitet også kan utgjøre et faremoment for omgivelsene våre. Samtidig er det helt avgjørende å ha en helhetlig tankegang rundt sikkerhet, da vi i økende grad bruker en rekke ulike enheter som smarttelefoner, nettbrett og laptoper i den daglige kommunikasjonen og samhandlingen med de rundt oss - både på jobb og privat.

Rask endring i trusselbildet
– Det har vært en voldsom endring i trusselbildet bare de siste månedene, der en rekke ulike trojanere har infiltrert både populære banknettsteder og sosiale nettverk som Facebook – hvor nærmere 3 millioner nordmenn har aktive profiler. Disse truslene blomstrer som regel i forbindelse med aktuelle hendelser på de ulike nettverkene eller som nå i forbindelse med Valentine’s Day. Økningen av disse truslene er drastisk, og skadeomfanget for den som blir angrepet er potensielt stort. Dessverre er mange for naive når de eksempelvis åpner Valentine's-hilsener på epost som viser seg å være en orm eller et virus. I mange tilfeller ender intensjonen om positiv oppmerksomhet dessverre opp å få et negativt fortegn.

Det er ikke for sent å beskytte seg mot årets Valentine's Day-trusler. 

– Vær oppmerksom og naturlig kritisk, slik du ellers ville vært dersom noen ga deg uforbeholdne kjærlighetserklæringer på åpen gate. På den måten kan det virkelige kjærligheten blomstre.

For mer informasjon, vennligst kontakt;
Christian Teien Sørensen, Norgessjef Eurosecure
Telefon: 91136233
Epost: christian@eurosecure.com

For mer informasjon om ESETs antivirus- og sikkerhetsløsninger, se http://www.esetnorway.com/

Om Eurosecure
Eurosecure er nordisk representant og innehar eneretten på distribusjon av ESETs sikkerhetsprodukter i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland og Færeøyene. Selskapet er en del av Scandinavian Security Service AB. 

Om ESET
ESET ble etablert i 1992, og er i dag en ledende utvikler av sikkerhetsløsninger for både bedrifts- og privatmarkedet. Som markedsleder innen såkalt proaktiv detektering av skadelig kode har ESET NOD32 Antivirus verdensrekord i antall Virus Bulletin VB100 Awards ved å aldri gå glipp av en såkalt In-the-wild-orm eller virus (siden oppstart av testingen i 1998).

Om ESET Live Grid
Live Grid er ESETs nettskybaserte system for registrering av skadelig kode. Dette gjøres ved at systemet analyserer data fra brukerne av ESETs løsninger på verdensbasis. Den kontinuerlige strømmen av informasjon gir spesialistene ved ESET Virus Lab et sanntidsbilde av de globale infiltrasjonenes natur og omfang. Nøysom analyse av truslene, angrepsvektorer og -mønstre sørger for at ESET leverer nøyaktig og oppdatert heuristikk og signaturoppdateringer - for å beskytte sine kunder mot morgendagens trusler.

Tags:

Multimedia

Multimedia