ESET NOD32 tildeles første antivirus-sertifikat for Mac OS

Som den aller første antivirus- og sikkerhetsløsningen for Mac OS, tildeles nå ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Mac en sertifisering fra ICSA Labs, som er en uavhengig divisjon av det amerikanske teknologiselskapet Verizon Business. Tildelingen av sertifikatet er basert på en rekke kriterier, samt ekstensiv testing av sikkerhetsløsningen, og tildeles kun sikkerhetsløsninger som tilfredsstiller kriteriene og gjennomfører testingen uten anmerkninger. Det har ESET NOD32 gjort, som foreløpig eneste.

– Risikoen for å spre virus og skadelig kode i et heterogent eller blandet IT-miljø bestående av Macer og PCer er i dag en reell sikkerhetstrussel mot private brukere, såvel som mot virksomheter. ICSA Labs' sikkerhetssertifisering av antivirus- og sikkerhetsløsningen NOD32 fra ESET som er spesielt utviklet for Mac-plattformen bidrar til å styrke oppfatningen av løsningene fra ESET som bidragsytende til et høyt sikkerhetsnivå for både sluttbrukere, operativsystemene, samt IT-infrastrukturen i virksomheter, sier Christian Teien Sørensen i Eurosecure, som representerer antivirus- og sikkerhetsleverandøren ESET i Norge og Norden.

Med en svært avansert sikkerhetsbeskyttelse gjennom et enkelt og lite påtrengende grensesnitt som kjører kontinuerlig i bakgrunnen, gir ESET NOD32 Anitivirus Business Edition for Mac sanntidsbeskyttelse mot angrep av fiendlig og skadelig kode, i tillegg til å gi fortløpende og oppdatert antivirusbeskyttelse får både Mac-, Windows- og Linux-plattformene.

– Fremdeles er svært få Mac-brukere opptatt av å tenke sikkerhet. Faktisk er det fremdeles få som er klar over at det finnes komplette sikkerhetsløsninger for virksomheter, spesielt utviklet for Mac. Det er skummelt, ettersom det utvikles stadig mer skadelig kode spesielt for Mac, påpeker han, og utdyper;

I tillegg gir sikkerhetsløsningene fra ESET fullgod beskyttelse på tvers av plattformer. Dette betyr at skadelig kode som i utgangspunktet er ment for én plattform, ikke kan overføres til eller gjøre skade på andre plattformer. Særlig er risikoen stor for virksomheter, ettersom trenden går i retning av stadig mer sammensatte miljøer, hvor sårbarhetene overføres mellom de ulike plattformene. For mange virksomheter er det derfor spesielt avgjørende å ha tilstrekkelig gode sikkerhetsløsninger isolert sett for hver klient, i tillegg til en helhetlig, overordnet sikkerhet uavhengig av plattform og klient - som begge imøtegår morgendagens behov og realiteter tilknyttet sikkerheten i virksomhetens IT-infrastruktur.

For å bli tildelt denne sertifiseringen fra ICSA Labs må sikkerhetsløsningen forhindre sluttbrukere fra å bli infisert av såkalte in-the-wild-virus og annen skadelig kode. Dette innebærer at sikkerhetsløsningen må kunne oppdage og forhindre infeksjon av helt nye og ukjente virus, basert på tidligere oppdateringer av virussignatur-databasen, og avansert heuristikk. Motstandsdyktigheten testes gjennom en svært omfattende testprosess der sikkerhetsløsningen også må demonstrere evnen til å beskytte individuelle stasjonære og bærbare maskiner, samt servere for hjemmebruk og i virksomheter mot selv-kopierende, skadelig kode.

– Behovet for Mac-brukere er sammensatt, da stadig flere bruker sin private Mac i jobbsammenheng. Dette gjelder ikke bare i kreativt, utøvende arbeid der Macer tradisjonelt har vært dominerende, men gjelder også stadig flere som i en etablert struktur bruker Mac i jobbsammenheng, enten i kombinasjon med PCer eller som eneste plattformen, både hjemme og på jobb, sier Christian Teien Sørensen, og tillegger;

– Om Macen er privat eid eller virksomhetens eiendom, er strengt tatt ikke avgjørende ettersom du og jeg som brukere utsetter oss selv og andre, deriblant våre kolleger, for risiko dersom vi ikke sikrer Macen på en god og hensiktsmessig måte. Det gjelder spesielt når den brukes i integrerte miljøer med PCer og eventuelt andre mobile enheter.

Antivirus- og sikkerhetsløsninger som tildeles ICSA Labs' sertifisering må være i stand til å oppdage og forhindre kopiering av virus, ikke rapportere falske positiver, og loggfører hvert eneste virus som blir oppdaget. For å tilby en fortløpende vurdering av kvaliteten på beskyttelsen løsningen gir, tester og re-tester ICSA Labs jevnlig sikkerhetsløsningene for å kontrollere at de tilfredsstiller kravene for beskyttelse. Også etterfølgende lanseringer og oppdateringer av sikkerhetsløsningene må testes mot de samme kriteriene for at sertifiseringen skal være gyldig.

– Å være den første leverandøren av antivirus- og sikkerhetsløsninger for Mac som får sertifisert ett av sine produkter er en svært viktig anerkjennelse av kvaliteten og styrken på beskyttelsen ESET gir Mac-plattformen. Det bekrefter også ESETs markedsledende posisjon innen proaktiv deteksjon og verdensrekord i Virus Bulletin VB100 Awards for aldri å ha gått glipp av in-the-wild-orm eller virus siden 1998. At en anerkjent institusjon som ICSA Labs velger å sertifisere ESETs antivirus- og sikkerhetsløsninger for Mac signaliserer samtidig at man som virksomhet ikke kan stikke hodet i sanden og håpe på det beste. Man er rett og slett nødt til å ta sikkerhetstrusselen på alvor, også på denne plattformen, avslutter Christian Teien Sørensen i Eurosecure.

For mer informasjon, kontakt;
Christian Teien Sørensen, Eurosecure
Telefon: 91136233
Epost: christian@eurosecure.com

For mer informasjon om ESETs antivirus- og sikkerhetsløsninger, se http://www.esetnorway.com/

Om ESET:
ESET ble etablert i 1992, og er i dag en ledende utvikler av sikkerhetsløsninger for både bedrifts- og privatmarkedet. Som markedsleder innen såkalt proaktiv detektering av skadelig kode har ESET NOD32 Antivirus verdensrekord i antall Virus Bulletin VB100 Awards ved å aldri gå glipp av en såkalt In-the-wild-orm eller virus (siden oppstart av testingen i 1998).

Om Eurosecure:
Eurosecure er nordisk representant og innehar eneretten på distribusjon av ESETs sikkerhetsprodukter i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønnland og Færeøyene. Selskapet er en del av Scandinavian Security Service AB.

Om ICSA Labs
ICSA Labs er sikkerhetsindustriens ledende produkttestings- og sertifiseringsaktør innen antivirus- og sikkerhetsløsninger. ICSA Labs er en uavhengig divisjon av Verizon Business, en ledende leverandør av IT-, sikkerhets- og kommunikasjonsløsninger for bedriftsmarkedet

Tags:

Multimedia

Multimedia