Det Digitale Vest-Agder velger EVRY

Det Digitale Vest-Agder (DDV) har valgt EVRY som totalleverandør av virksomhetssystemet UNIT 4 Business World samt valgt å oppgradere sak- og arkivsystemet Ephorte. Med avtalen blir EVRY en strategisk samarbeidspartner for DDVs digitaliseringsarbeid fremover.

DDV består av de ni kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal, Åseral, Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad. Kommunene har erfaring fra både VISMA og UNIT 4 Business World og begge systemer ble vurdert i prosessen. EVRY ble valgt etter en samlet vurdering av kvalitet og kostnadseffektivitet samt evne til å bistå kommunene med fremtidige digitaliseringsbehov med grunnlag i ekte partnerskap.

«Den teknologiske utviklingen går fort, og norske kommuner må være aktive, kompetente og kritiske pådrivere. For oss i DDV er det viktig å legge til rette for så vel næringsutvikling som utvikling av nye og digitale innbyggertjenester. Digitalisering driver nye muligheter og vi ønsker en langsiktig partner som kan bidra til at vi realiserer disse. EVRY bør ha den kompetansen som er nødvendig innenfor så vel teknologi som bransjekunnskap, hvilket vi mener er essensielt for å bidra til at vi når våre digitaliseringsmål», sier Torbjørn Dybdahl, Daglig leder DDV Strategi.

EVRY er landets største leverandør av virksomhetssystem til norske kommuner. Selskapet ser tydelige tegn til fornyelse gjennom digitalisering og modernisering i sektoren.

«Digitalisering og digital innovasjon står på agendaen hos mange norske kommuner. Innbyggerne blir stadig mer digitale og kommunene utforsker så vel utvikling av nye tjenester som forbedring og automatisering av eksisterende prosesser. Fundamentalt for digital innovasjon er imidlertid gode kjernesystemer som er pålitelige, solide og godt tilpasset norske kommuners samfunnsoppgaver – som UNIT4 Business World og Ephorte. Nå ser vi frem til å levere disse system som vil forenkle og effektivisere kommunenes hverdag», sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør i EVRY.

Kontakter

Anne Vandbakk
Kommunikasjonsdirektør EVRY Norge

+47 95206545
anne.vandbakk@evry.com

Tags:

Om oss

About EVRYEVRY is a leading Nordic tech and consulting company. Together with our customers and an ecosystem of the best global digital experts, we shape the future today by applying new technologies to improve end user experiences, and the performance of people, processes and systems. We are close to our customers and represent a Nordic mindset on responsibility, quality and security. We leverage our Nordicness to do business in more than 18 countries. EVRY is listed on Oslo Stock Exchange under the ticket code EVRY. Our 8 800 employees are passionate about creating digital advantage and shaping the future – today. The company's headquarters are located at Fornebu just outside Oslo. www.evry.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker