DNB velger EVRYs aksesspunkt for betalingsmeldinger

Etter et vellykket pilotprosjekt tar DNB som den første banken i Norge i bruk EVRYs aksesspunkt for utveksling av betalingsmeldinger. Løsningen, som er sertifisert av Difi, gir sømløs integrasjon og trygg kommunikasjon mellom banken, og private og offentlige virksomheter.EVRYs sertifiseringsprosess ble gjennomført som et pilotprosjekt, med DNB og NAV som sentrale parter. Sertifiseringen er gitt av Difi som norsk myndighet for Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL)*.

– Det er svært gledelig at pilotprosjektet mellom DNB og NAV ble vellykket, og at DNB som den første banken i Norge nå tar i bruk vårt aksesspunkt for utveksling av betalingsmeldinger. EVRY er først i Norge og blant de første i Europa som har fått denne sertifiseringen. Innovativ teknologi og åpne standarder vil gi våre kunder digitale fortrinn, blant annet gjennom svært gode muligheter for automatisering, sier Johan Nygaard, direktør for Information Logistics & Services i EVRY.

Med sertifiseringen tilfredsstiller EVRYs løsning Direktoratet for Økonomistyrings krav for inngåelse av rammeavtaler for statlige virksomheter. Den gir samtidig et standardisert grensesnitt som gjør det enklere for statlige virksomheter å bytte bankforbindelse. I tillegg styrkes sikkerheten i formidlingen av betalingsinformasjon.

– Difi er fornøyd med at den første løsningen som tilfredsstiller DFØ-krav til konsernkonto-banker fra 2019 allerede er på plass. Det er viktig at offentlige virksomheter kan bytte bankforbindelse uten at det må etableres nye løsninger mellom kunde og bank. Ved å ta i bruk en forsterket versjon av PEPPOL eDelivery-nettverket, som allerede er i utstrakt bruk til elektronisk fakturering i Norge, har vi fått på plass et standardisert grensesnitt mellom bankene og deres kunder som gjør dette mulig, samtidig som sikkerhetsnivået økes, sier Olav Astad Kristiansen, prosjektleder i Difi.

*PEPPOL nettverket forvaltes av organisasjonen OpenPEPPOL AISBL på europeisk nivå, for mer info se www.peppol.eu.

Kontakter
Anne Vandbakk
Kommunikasjonsdirektør EVRY Norge
+47 95206545
anne.vandbakk@evry.com

Om EVRY
EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste og programvareselskap med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2017 en omsetning på NOK 12,6 milliarder og 8 500 ansatte i 9 land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo og selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. www.evry.com.

Tags:

Om oss

About EVRYEVRY is a leading Nordic tech and consulting company. Together with our customers and an ecosystem of the best global digital experts, we shape the future today by applying new technologies to improve end user experiences, and the performance of people, processes and systems. We are close to our customers and represent a Nordic mindset on responsibility, quality and security. We leverage our Nordicness to do business in more than 18 countries. EVRY is listed on Oslo Stock Exchange under the ticket code EVRY. Our 8 800 employees are passionate about creating digital advantage and shaping the future – today. The company's headquarters are located at Fornebu just outside Oslo. www.evry.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker