Domstoladministrasjonen velger EVRY

Domstoladministrasjonen og EVRY har signert en ny kontrakt. Samarbeidet inkluderer driftstjenester som er en viktig forutsetning for modernisering og digitalisering av domstolenes tjenester. Verdien på avtalen er ca. 100 millioner over fem år.

Domstoladministrasjonen har en rekke tekniske behov, med stort fokus på digitalisering og sikkerhet. EVRYS forslag til ny driftsplattform, kompetanse og erfaring til nøkkelpersonell støtter Domstoladministrasjonen sitt hovedformål; å sikre stabilt tilgjengelige IKT-løsninger.

—Tilgang på stabile, sikre, innovative og kostnadseffektive IKT- løsninger er et nødvendig fundament for at vi skal kunne realisere vår ambisjon om digitale domstoler. Med verdiene våre service, kvalitet og effektivitet i høysetet skal vi nå modernisere domstolene. EVRY har vunnet en kontrakt i konkurranse med flere gode tilbydere, og vi har tro på at de forstår våre behov, tenker langsiktig og sikrer oss tilgang på de beste digitale løsningene, sier avdelingsdirektør Olav Aasen i Domstoladministrasjonen. 

Domstoladministrasjonen leverer IKT-tjenester til domstolene i Norge, og har tydelige krav til kvalitet, kostnader, gjennomføringsevne og risiko. IT-driftstjenestene skal også være skalerbare, standardiserte og sikre stabil drift. Samarbeidet med EVRY skal sikre domstolene optimale IT-tjenester tilpasset sine behov.

— Vi ser frem til å være en viktig strategisk partner for drift av dagens løsning, samt bistå i utviklingen av fremtidige digitale tjenester som ivaretar domstolene på best mulig måte. EVRY har lang erfaring med å drifte samfunnskritiske systemer med ekstreme krav til tilgjengelighet, stabilitet og sikkerhet, og Domstoladministrasjonens krav vil bli godt ivaretatt hos oss, sier Regiondirektør Kristian Digre i EVRY.

Om Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for de alminnelige domstolene og jordskifterettene. Det vil si Høyesterett, 6 lagmannsretter, 65 tingretter (inkludert Oslo byfogdembete) og 34 jordskifteretter. DAs ansvar overfor domstolene omfatter blant annet økonomi, organisasjonsutvikling, kompetansetiltak, kommunikasjonsarbeid samt drift og utvikling av IKT-systemer. I rollen som sentraladministrasjon skal DA medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon overfor domstolene og arbeider for å styrke tilliten til disse. DA har også en overordnet arbeidsgiverfunksjon for de alminnelige domstolene og jordskifterettene. DA har cirka 90 ansatte og ligger i Trondheim.

Kontakter

Anne Vandbakk
Kommunikasjonsdirektør EVRY Norge

+47 95206545
anne.vandbakk@evry.com

Om EVRY

EVRY er Skandinavias ledende leverandør av IT-tjenester med lokal tilstedeværelse i over 50 byer og tettsteder. EVRY satser på utvalgte bransjer som offentlig sektor, bank og finans, forsikring, helse, energibransjen, olje og gass, produksjonsbedrifter, handel og logistikk, teknologi og kommunikasjon og servicebedrifter. Ved hjelp av bransjekunnskap og teknologisk innsikt skaper EVRY digitale fortrinn til fordel for sine kunder og bidrar til utviklingen av fremtidens informasjonssamfunn. EVRY har ca. 9 000 ansatte og en årlig omsetning på ca. 12.5 milliarder kroner.

Tags:

Om oss

About EVRYEVRY is a leading Nordic tech and consulting company. Together with our customers and an ecosystem of the best global digital experts, we shape the future today by applying new technologies to improve end user experiences, and the performance of people, processes and systems. We are close to our customers and represent a Nordic mindset on responsibility, quality and security. We leverage our Nordicness to do business in more than 18 countries. EVRY is listed on Oslo Stock Exchange under the ticket code EVRY. Our 8 800 employees are passionate about creating digital advantage and shaping the future – today. The company's headquarters are located at Fornebu just outside Oslo. www.evry.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker