• news.cision.com/
  • EVRY/
  • EVRY rapporterer et sterkt tredje kvartal i 2018 med 4 prosent organisk vekst og solid inntjening

EVRY rapporterer et sterkt tredje kvartal i 2018 med 4 prosent organisk vekst og solid inntjening

Report this content

(Fornebu, 30. oktober 2018) EVRY rapporterer totale driftsinntekter for tredje kvartal 2018 på 3 005 millioner kroner sammenlignet med 2 917 millioner kroner i tredje kvartal 2017. Etter justering for valutaeffekter og oppkjøp, gir dette en organisk vekst på 4,0 % i tredje kvartal 2018.Tredje kvartal 2018 underbygger den forbedrede lønnsomheten til selskapet gjennom en EBITA*-margin på 13,7 % for kvartalet (14,0 % i tredje kvartal 2017), hvilket innebærer en EBITA-margin hittil i 2018 på 11,7 % (11,7 % for samme periode i 2017). Andre inntekter og kostnader** er redusert med 102 millioner kroner fra tredje kvartal 2017 til tredje kvartal 2018 (355 millioner kroner hittil i 2018) og utvikler seg i tråd med den opprinnelige planen for 2018.

EVRY opprettholder de finansielle målene for 2018, hvor de totale inntektene forventes å komme inn i den øvre enden av den indikerte intervallet for året, mens EBITA*-marginen forventes å ligge i området 12,3 % – 12,5 %.

Björn Ivroth, konsernsjef i EVRY, uttaler:

«Jeg er tilfreds med å se at EVRY fortsetter å levere både solid inntjening og sterk organisk vekst i tredje kvartal. Denne positive utviklingen er drevet av et sterkt underliggende moment i virksomheten vår. Alle forretningsområder har levert en stabil inngang av små og mellomstore kontrakter gjennom kvartalet, noe som danner grunnlaget for at vi opprettholder en sterk ordrereserve.

Vi kan i dette kvartalet tydelig se at vi drar nytte av de investeringene vi har gjort, og vår unike posisjon som leverandør av komplette løsninger innenfor flere bransjevertikaler. Ved å kombinere våre digitale og skybaserte tilbud innen konsulent-, applikasjons- og plattformtjenester med bransjeekspertise, skaper vi forretningsverdi for kundene våre. Vi fortsetter å investere i ulik kunnskap og kompetansefor å fange opp nye vekstmuligheter. Dette illustreres med oppkjøpet av Exonor, et fremtidsorientert selskap innen e-helse.

Hovedpunkter:

  • Samlet omsetning på 3 005 millioner kroner i tredje kvartal 2018, sammenlignet med 2 917 millioner kroner i tredje kvartal 2017. Justert for valutasvingninger og oppkjøp, var den organiske veksten på 4,0 % i tredje kvartal 2018 (1,9 % i tredje kvartal 2017)
  • Samlet omsetning på 9 499 millioner kroner hittil i 2018, sammenlignet med 9 183 millioner kroner for samme periode i 2017. Justert for valutasvingninger og oppkjøp, var den organiske veksten på 3,9 % hittil i 2018 (1,9 % for samme periode i 2017)
  • EBITDA* på 467 millioner kroner i tredje kvartal 2018, sammenlignet med 472 millioner kroner i tredje kvartal 2017, som gir en EBITDA*-margin på 15,5 % i tredje kvartal 2018 (16,2 % i tredje kvartal 2017). EBITDA*hittil i 2018 på 1 269 millioner kroner (1 264 millioner for samme periode i 2017), hvilket gir en EBITDA*-margin på 13,4 % hittil i 2018 (13,8 % for samme periode i 2017)
  • EBITA* på 413 millioner kroner i tredje kvartal 2018, opp fra 408 millioner kroner i tredje kvartal 2017, som gir en EBITA-margin på 13,7 % i tredje kvartal 2018 (14,0 % i tredje kvartal 2017). EBITA*hittil i 2018 på 1 107 millioner kroner (1 073 millioner kroner for samme periode i 2017), gir en EBITA-margin på 11,7 % hittil i 2018 (11,7 % for samme periode i 2017)
  • Cash conversion siste tolv måneder var på 82,8 % per 30. september 2018
  • Ordrereserven per 30. september 2018 var på 17,8 milliarder kroner
  • EPS* på 0,79 kroner i tredje kvartal 2018 (1,87 kroner hittil i 2018)

*) Før Andre inntekter og kostnader

**) T&T IBM partnerskap avtale

Kvartalsrapporten og presentasjonsmateriale kan lastes ned på https://investor.evry.com/

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Frank Stangnes, Head of Group Treasury and Investor Relations 

Tlf: (+47) 47453275 – e-post: frank.stangnes@evry.com  

Unni Strømstad, Konserndirektør kommunikasjon og markedsføring 

Tlf: (+47) 97753453 – e-post: unni.stromstad@evry.com

Denne informasjonen er underlagt fremleggelse etter den norske aksjeloven § § 5–12

Om EVRY
EVRY er en ledende leverandør av IT-tjenester og programvare i Norden og har mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Hver dag bruker mer enn fem millioner mennesker i Norden løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse og grundig teknologisk og kommersiell innsikt, er EVRY en drivkraft for innovasjon og modernisering hos sine kunder. EVRY rapporterte en omsetning på 12,6 milliarder norske kroner i 2017 og har rundt 8 500 ansatte i ni land. Hovedkvarteret er på Fornebu rett utenfor Oslo, og selskapet er notert på Oslo Børs.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker