Gausdal Landhandleri realiserer «Det digitale landhandleri» med EVRY

For å møte dagens og fremtidens teknologiske muligheter og utfordringer har Gausdal Landhandleri inngått en omfattende avtale om leveranse av IT tjenester fra EVRY. Leveransene inkluderer komplett drift av landhandleriets IT-løsninger.EVRY skal levere driftstjenester, vedlikehold, support og kjøp av IT utstyr og forvaltning/drift av brukerne. Avtalen gjelder for en periode på 5 år og antatt verdi er 25 millioner.
Det har siden høsten 2016 vært jobbet med å kartlegg og vurdere behov og aktuelle løsninger og leverandører. Flere tilbydere har vært i prosessen der EVRY ble vurdert til å ha den beste og mest effektive løsningen.

«EVRY viser god forståelse av Gausdal Landhandleris behov og har beskrevet en meget god løsning som svarer på våre behov og ønsker både med tanke på at den digitale utviklingen setter nye krav til sikkerhet, kapasitet, tilgjengelighet (krav til oppe-tid) og utvikling. EVRY viste også til meget gode referanser og kompetanse på teknologi og prosesser på tvers av alle de etterspurte områder. Det var også avgjørende for oss at det fantes spisskompetanse innen dette området på Innlandet og det er spesielt hyggelig at den beste løsningen ble levert fra en leverandør like i nærheten» sier Audun Løhre hos Gausdal Landhandleri.

«Gausdal Landhandleri har de siste årene vært en av aktørene i byggevarehandelen med størst vekst. Skal vi lykkes videre, må de digitale mulighetene som ligger der utnyttes.  Gausdal Landhandleri ser store muligheter for de selskapene som lykkes med å få til den digitale transformasjonen og vi har med vår ambisjon om «DET DIGITALE LANDHANDLERIET», satt noen tydelige føringer for hvor vi skal. Samarbeidet med EVRY skal også sørge for at vårt fokus fortsatt er utviklingsorientert» fortsetter Løhre.

”Med denne avtalen befester EVRY sin posisjon som en ledende leverandør av IT-tjenester på Innlandet. Avtalen gir EVRY et godt grunnlag for å vokse i denne regionen i tiden fremover. Vi er utrolig stolte at avtalen og ser frem til et meget godt samarbeid i årene som kommer, sier Regiondirektør Karl Olav Nordengen i EVRY.

Om Gausdal Landhandleri
Gausdal Landhandleri AS er en tradisjonsrik byggevareforretning uten kjedetilknytning. Hovedlager og administrasjonen ligger i lokaler tilknyttet vårt byggevarehus på Lillehammer.
Vi vil i 2017 omsette for mer enn 1.4 milliarder, og vi forventer en økning i årene som kommer. Bedriften har i dag rundt 330 fast ansatte fordelt på 16 byggevarehus: Dombås, Lom, Otta, Vinstra, Ringebu, Hafjell, Gausdal, Lillehammer, Mesnali, Rudshøgda, Gjøvik, Elverum, Årnes, Jessheim, Jevnaker og Løken.

Kontakter

Anne Vandbakk
Kommunikasjonsdirektør EVRY Norge
+47 95206545
anne.vandbakk@evry.com

Om EVRY

EVRY er Skandinavias ledende leverandør av IT-tjenester med lokal tilstedeværelse i over 50 byer og tettsteder. EVRY satser på utvalgte bransjer som offentlig sektor, bank og finans, forsikring, helse, energibransjen, olje og gass, produksjonsbedrifter, handel og logistikk, teknologi og kommunikasjon og servicebedrifter. Ved hjelp av bransjekunnskap og teknologisk innsikt skaper EVRY digitale fortrinn til fordel for sine kunder og bidrar til utviklingen av fremtidens informasjonssamfunn. EVRY har ca. 9 000 ansatte og en årlig omsetning på ca. 12.5 milliarder kroner.

Om oss

About EVRYEVRY is a leading Nordic tech and consulting company. Together with our customers and an ecosystem of the best global digital experts, we shape the future today by applying new technologies to improve end user experiences, and the performance of people, processes and systems. We are close to our customers and represent a Nordic mindset on responsibility, quality and security. We leverage our Nordicness to do business in more than 18 countries. EVRY is listed on Oslo Stock Exchange under the ticket code EVRY. Our 8 800 employees are passionate about creating digital advantage and shaping the future – today. The company's headquarters are located at Fornebu just outside Oslo. www.evry.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker