Nye styremedlemmer i EVRY

Generalforsamlingen i EVRY har i dag valgt Kristin Krohn Devold og Leif Teksum som nye medlemmer til styret i selskapet. Styrets sammensetning for øvrig forblir uendret.

Kristin Krohn Devold er tidligere forsvarsminister. Hun ble valgt til Stortinget i 1993 som representant fra Oslo Høyre, og gjenvalgt for ytterligere to perioder. Fra 2006 til 2013 var hun generalsekretær for Norsk Turistforening. Med virkning fra 1. september 2013 startet Krohn Devold som adm. direktør i NHO Reiseliv, en organisasjon som har 2.800 medlemsbedrifter med mer enn 55.000 ansatte og en årlig omsetning på om lag NOK 30 milliarder. NHO Reiseliv dekker hele landet, har syv distriktskontor og er en av de tre største medlemsorganisasjonene i NHO. Kristin Krohn Devold har en master fra NHH Bergen i 1985, og grunnfag sosiologi fra Universitetet i Bergen i 1986.       

Leif Teksum er i dag et profesjonelt styremedlem og uavhengig rådgiver. Siden 2014 har han vært styreleder i Yara International ASA. Leif Teksum pensjonerte seg fra DNB Bank ASA i august 2014 etter 33 år i banken. Fra 1991 og frem til pensjon har Teksum hatt en rekke roller i DNB Group Management. I perioden 2003 – 2013 var han konserndirektør med ansvar for store konsernkunder og all internasjonal bankaktivitet i DnB/DnBNor. Fra 2013 var han konsernansvarlig for en portefølje med kunder i Norge og Sverige. Teksum har også ledet bankens Investment Banking område, Asset Management funksjonen, samt IT og Innkjøpsfunksjonen. I perioden 1987 – 1989 var han leder for Bergen Bank i London. Leif Teksum har en master fra NHH, Bergen.


Kontakter

Geir Remman
VP Communications, EVRY Operations

+47 970 55 017
geir.remman@evry.com

Om EVRY

EVRY er ett av de ledende IT-tjeneste- og programvareselskap i Norden, med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2017 en omsetning på NOK 12,6 milliarder og 8 800 ansatte i ni land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo, og selskapet er notert på Oslo Børs. www.evry.com

Om oss

About EVRYEVRY is a leading Nordic tech and consulting company. Together with our customers and an ecosystem of the best global digital experts, we shape the future today by applying new technologies to improve end user experiences, and the performance of people, processes and systems. We are close to our customers and represent a Nordic mindset on responsibility, quality and security. We leverage our Nordicness to do business in more than 18 countries. EVRY is listed on Oslo Stock Exchange under the ticket code EVRY. Our 8 800 employees are passionate about creating digital advantage and shaping the future – today. The company's headquarters are located at Fornebu just outside Oslo. www.evry.com.

Abonner