eWork tegner rammeavtale med Lånekassen

Report this content

eWork har vunnet rammeavtale for formidling av konsulenttjenester til Lånekassen innen IT-konsulenttjenester og prosjektledelse.

I konkurranse med 6 andre tilbydere ble eWork valgt til å formidle konsulenter innenfor de nevnte fagområdene. Lånekassen la i evalueringen vekt på kvalitet på tilbudt tjeneste samt leverandørens kompetanse, gjennomføringsevne og referanser.

Formålet med anskaffelsen var å inngå avtale med en leverandør som effektivt skulle formidle Lånekassens behov for konsulenter, som skulle gi god kostnadskontroll og forenklet administrasjon og oppfølging av anskaffelsen av konsulentressurser. Formålet var også å kunne bestille konsulenter til gjeldende markedspriser.

«Rammeavtalen for formidling av konsulentmeglertjenester støtter direkte opp om Lånekassens virksomhetsstrategi og underliggende IT-sourcingstrategi og styringsmodell for IT-området. Bruk av konsulentmegler skal sikre Lånekassen ønsket kvalitet, fleksibilitet, skalerbarhet og kostnadseffektivitet i innkjøp av IT-konsulenttjenester. Vi er først ute blant offentlige virksomheter i Norge til å ta i bruk denne type rammeavtale for å dekke hele vårt behov for IT-konsulenttjenester, men vurderingene for å velge en slik avtale er bl.a. gjort med bakgrunn i erfaringsinnhentinger fra privat sektor og fra offentlig sektor i Sverige. Vi ser frem til å ta rammeavtalen i bruk og få de første erfaringene» sier Lånekassens IT-direktør, Sigurd Eriksson.

Rammeavtalen vil ha en varighet på 1 år. Lånekassen har opsjon på å forlenge rammeavtalen med inntil 3 år (1+1+1). Omfanget på konsulenttjenester som skal kunne kjøpes under denne rammeavtalen estimeres til ca. 30 millioner (inkl. mva.) per år.

- Det er veldig oppmuntrende at en organisasjon som Lånekassen ønsker å benytte eWork for å møte sine fremtidige behov for IT-konsulenter. Vi er glade for at de har valgt en løsning med konsulentmegler for effektivt å få tilgang til hele konsulentmarkedet. Vi setter enorm pris på den tilliten vi har blitt vist i form av en slik avtale. I Sverige har det lenge vært vanlig for offentlige innkjøpere å benytte konsulentmeglere som eneste leverandør på store rammeavtaler, nå opplever vi en økende interesse også i Norge sier Jimmie Carling, daglig leder eWork Norge

For ytterligere informasjon, kontakt:

Jimmie Carling, daglig leder eWork Norge AS, tlf: + 46 70 388 60 04 email:
jimmie.carling@eworkgroup.com
  
  
eWork Group er en komplett konsulentleverandør med over 5000 konsulenter på oppdrag innen IT, telekom, teknologi og forretningsutvikling. eWork tilbyr et objektivt utvalg av spesialister fra markedets største konsulentnettverk med over 65 000 konsulenter hvilket gir kundene bedre pris, kvalitet og store tidsbesparelser. eWork Group har rammeavtale med mer enn 160 ledende nordiske selskaper innen de fleste bransjer. Selskapets aksjer er notert på NASDAQ OMX Stockholm.

Tags:

Dokumenter og linker