Nye og bedre etiketter booster Sønnaks bilbatterisortiment

Report this content

For å sikre at ettermarkedets verksteder får mest mulig ut av økningen av start-stop-batterier og hjelpe dem å foreta stadig mer komplekse batterivalg har Exide Technologies global leder innen lagret energi, oppdatert utvalgte etiketter og navn i sitt batterisortiment for personbiler. Endringene gir økte muligheter for ytterligere oppsalg av disse batteriene. Batteriene er basert på en rekke Exide OEM-teknologier som garanterer fremtidssikret ytelse og konkurransefordeler for ettermarkedskunder.

De nye etikettene – som kommer i hyllene i 2019 – er utviklet for å gjøre det lettere å velge riktig start-stop-batteri eller tradisjonelt batteri. I tillegg skal de styrke ettermarkedets kunnskap om hvilke teknologier som kreves til de ulike systemene - med eller uten Start-Stop. Tilbakemeldinger fra verkstedene viste at de iblant kunne ha problemer med å skille mellom de ulike batteriteknologiene og å anbefale riktig batteri for kundene. Det fører både til økt drivstofforbruk og for tidlig batterisvikt. For å gjøre det lettere å yte en best mulig service vil derfor Exide og Sønnak som det første selskapet på markedet, utstyre sine fritt ventilerte standardbatterier for personbiler, Powerline Carbon Boost, Superline og Standard, med en informativ etikett som skal sikre at batteriene installeres sammen med den rett teknologi.

I tillegg har selskapet iverksatt andre tiltak for å gjøre det lettere å finne fram til riktig batteri. Exides nyeste generasjon av ettermarkedsbatterier, AGM (Absorbent Glass Mat) og EFB (Enhanced Flooded Battery), vil ikke lenger ha “Start-Stop” som en del av produktnavnet. I stedet vil det være et ikon på hver etikett som viser at det er dette batteriet som skal brukes i biler med start-stop-system. I tillegg vil et nytt ikon på EFB-batterier vise at de har ekstra lang levetid i vanlige biler også. Dette understreker mulighetene for å oppgradere kunder med spesielle batterikrav, inkludert krevende syklisk bruk, høy lademottakelighet og mer tilgjengelig energi til energikrevende utstyr, til EFB-batterier.

– Økningen i antall start-stop-kjøretøy byr på nye utfordringer for ettermarkedet. Forhandlere og verksteder må besitte enormt mye kunnskap. Våre nye batterietiketter vil gjøre det lettere for ettermarkedskunder å finne riktig batteri til hver enkelt kjøretøytype og dermed selge produkter som skaper merverdi, forteller Michael Geiger, VP Sales & Marketing – EMEA hos Exide.

Exides nye etiketter er ikke det eneste initiativet som skaper merverdi for verkstedene.
– Våre ettermarkedsbatterier er alltid basert på Exide OE-teknologier. Kundene våre har alltid tilgang til de nyeste løsningene, og det setter dem i en unik posisjon og gir dem mulighet til å utnytte trendene på kjøretøymarkedet maksimalt, sier Michael Geiger.

Teknologiene som Exide og Sønnaks ettermarkedssortiment er basert på, er resultatet av selskapets lange erfaring som ledende produsent av OE-batterier. Utviklingsarbeidet fokuseres hele tiden på å øke batterienes levetid og driftssikkerhet samt generell brukervennlighet.

AGM-teknologien er et godt eksempel på dette. I 2004 lanserte Exide markedets første AGM-batteri for biler med start-stop-system, og selskapet kunne derfor på et tidlig tidspunkt videreutvikle den nye teknologien. Nylig lanserte selskapet sin nye LifeGrid-teknologi, som er integrert i deres nye generasjon av AGM-batterier for ettermarkedet. Ved hjelp av avanserte gitterplater med hull gir LifeGrid-teknologien et batteri med konstant effekt og høyere spesifikk evne til å lagre og levere energi gjennom hele batteriets levetid. Dermed oppfyller batteriet uten problemer kravene som moderne start-stop-motorer stiller, både på OE-markedet og ettermarkedet.

Sønnaks fritt ventilerte standardbatteri for ettermarkedet, Powerline Carbon Boost, er også basert på Exides OE-teknologi og er derfor en ideell oppgradering for tradisjonelle standardmotorer. Den unike Carbon Boost-teknologien som sikrer økt ledeevne og kortere ladetid, gir redusert risiko for motorstopp fordi batteriets ladetilstand forblir høy over lengre tid. Denne nye generasjonen av batterier utmerker seg også ved å ha en ny og mer robust platedesign med økt motstandskraft overfor høye temperaturer, noe som forbedrer batteriets tilstand ytterligere og sikrer høy brukertilfredshet.

Trenger du mer informasjon, kan du kontakte:
Tor Enlid, Marketing Manager, Exide Technologies Nordic, Tlf. +46 (0) 888 62 17, e-post: tor.enlid@exide.com

Varemerke
Exide, LifeGrid og Carbon Boost er registrerte varemerker for Exide Technologies. Andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Om Exide Technologies:
Exide Technologies er en global leverandør av energilagringsløsninger til transport- og industrimarkedene. Exide har 130 års fartstid som teknologiinnovatør og har forretningsvirksomhet i over 80 land. Det gjør selskapet i stand til å levere kvalitetsprodukter som løser verdens energibehov, i dag og i fremtiden. Exide produserer og gjenvinner en lang rekke produkter og forsyner markedssegmentene Transportation, Network Power og Motive Power med batteri- og energilagringssystemer og spesialapplikasjoner til for eksempel landbruket, bilindustrien, elektriske stablere, gaffeltrucker og rengjøringsmaskiner, den maritime sektoren, materialhåndtering, militæret, gruvedrift, motorsport, jernbanedrift, sikkerhetsbransjen, telekommunikasjonssystemer, energi- og vannverk og systemer for avbruddsfri strømforsyning (UPS). Exides motto er: Powering the World Forward – virksomhetens historikk og størrelse kombinert med en sterk entreprenørånd gjør selskapet til det rette valget for kunder som ønsker seg noe annet og mer enn en tradisjonell batteriprodusent.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker