Frokostpresentasjon: Norges deltagelse på Verdensutstillingen Expo 2010, Shanghai

Til norske medier, Innovasjon Norge og Norge på Expo 2010 ønsker velkommen til kombinert frokost og presentasjon av Norges deltagelse på Verdensutstillingen i Shanghai.

EXPO 2010 Shanghai åpner 1. mai, og i løpet av 184 dager frem til 31. oktober vil mellom 70 og 100 millioner mennesker besøke utstillingen. Norge deltar med en egen paviljong tegnet av Helen & Hard Arkitektkontor. Det er ventet tre millioner besøkende til den norske paviljongen. EXPO 2010 Shanghai vil være den største Verdensutstillingen i moderne tid. Det er 242 påmeldte land og organisasjoner, og det kan virke som om ingen har råd til å ikke være til stede på Kinas første Verdensutstilling. Hovedinnleder for presentasjonen er Henrik Madsen, styreleder i Expo-lauget og konsernsjef i Det Norske Veritas. Andre representanter fra Expo-lauget, Team Helen & Hard, Nærings- og Handelsdepartementet og kulturprogrammet vil også være til stede for å svare på spørsmål. Vi vil i tillegg dele ut de nyeste illustrasjonene fra den norske paviljongen til bruk for pressen. Tid: tirsdag 13. april, 08.00 Sted: Innovasjon Norge, Akersgata 13 Program: 08.00 Registrering og forsyning av mat 08.20 Philip Lote, Kommunikasjonsdirektør for Norge på EXPO 2010 ønsker velkommen 08.30 Henrik Madsen, styreleder for Expo-lauget, presenterer den private sponsorgruppen 08.45 Philip Lote presenterer den norske deltagelsen med filmfremvisning 09.10 Viktig informasjon til pressen 09.15 Spørsmål Påmelding innen fredag 09.04.10 kl. 12.00 til: Maya Liu Bøckman / maboc@innovasjonnorge.no For mer info kontakt Maya Liu Bøckman eller Kristin Welle-Strand, krwel@innovasjonnorge.no Se også www.expo2010.no

Tags: