Invitasjon: Sylvia Brustad og Kinas ambassadør feller tre for Verdensutstillingen, EXPO 2010 i Shanghai.


Nærings-og Handelsminister Sylvia Brustad deltar fredag 27.3. i fellingen av det første treet dedikert til Verdensutstillingen, EXPO 2010 i Shanghai. Fellingen skjer i forbindelse med at Expo-organisasjonen inngår kontrakt med Moelven Limtre som skal levere trekonstruksjonene til Norges paviljong i Shanghai.

Kinas ambassadør Gao Jian, direktør i Moelven Limtre, Åge Holmestad og Generalkommissær for Norge på EXPO 2010, Arild Blixrud vil også være til stede under seremonien og kunne gi intervjuer.

Norges Paviljong består av 15 "trær". De danner til sammen helheten i en paviljong som skal vise hvordan norske byer og samfunn lever i tett kontakt med og henter inspirasjon og energi fra naturen. Norges paviljong heter "Norway. Powered By Nature" og er tegnet av Stavangerbaserte Helen&Hard Arkitektkontor. Tema for verdensutstillingen i Shanghai er "Better City, Better Life" og den blir det største EXPO i moderne tid, med mer enn 230 deltagende land og organisasjoner. Det er også første gang verdensutstillingen arrangeres i Kina og i et utviklingsland.

Fellingen skjer klokken 14.00 på eiendommen til Moelven Limtre på Moelv i Hedmark.

Moelven Limtre AS
Industriveien 1
2390 Moelv
Tlf. 06123
Forfriskninger vil bli servert fra klokken 13.00. Pressen blir anmodet om å møte senest litt før klokken 14.00.

Vi setter pris på om vi kan få beskjed fra som mange som mulig av de som ønsker å komme.

For ytterligere innformasjon kan dere kontakte: Informasjonsdirektør i Innovasjon Norge, Kjetil Svorkmo Bergmann; Kjetil.Svorkmo.Bergmann@innovasjonnorge.no
Tel: 22 00 29 21

eller Kommunikasjonsdirektør for Norge på EXPO2010; Philip.Lote@innovasjonnorge.no

Nærings-og Handelsminister Sylvia Brustad deltar fredag 27.3. i fellingen av det første treet dedikert til Verdensutstillingen, EXPO 2010 i Shanghai. Fellingen skjer i forbindelse med at Expo-organisasjonen inngår kontrakt med Moelven Limtre som skal levere trekonstruksjonene til Norges paviljong i Shanghai.

Kinas ambassadør Gao Jian, direktør i Moelven Limtre, Åge Holmestad og Generalkommissær for Norge på EXPO 2010, Arild Blixrud vil også være til stede under seremonien og kunne gi intervjuer.

Norges Paviljong består av 15 "trær". De danner til sammen helheten i en paviljong som skal vise hvordan norske byer og samfunn lever i tett kontakt med og henter inspirasjon og energi fra naturen. Norges paviljong heter "Norway. Powered By Nature" og er tegnet av Stavangerbaserte Helen&Hard Arkitektkontor. Tema for verdensutstillingen i Shanghai er "Better City, Better Life" og den blir det største EXPO i moderne tid, med mer enn 230 deltagende land og organisasjoner. Det er også første gang verdensutstillingen arrangeres i Kina og i et utviklingsland.

Fellingen skjer klokken 14.00 på eiendommen til Moelven Limtre på Moelv i Hedmark.

Moelven Limtre AS
Industriveien 1
2390 Moelv
Tlf. 06123
Forfriskninger vil bli servert fra klokken 13.00. Pressen blir anmodet om å møte senest litt før klokken 14.00.

Vi setter pris på om vi kan få beskjed fra som mange som mulig av de som ønsker å komme.

For ytterligere innformasjon kan dere kontakte: Informasjonsdirektør i Innovasjon Norge, Kjetil Svorkmo Bergmann; Kjetil.Svorkmo.Bergmann@innovasjonnorge.no
Tel: 22 00 29 21

eller Kommunikasjonsdirektør for Norge på EXPO2010; Philip.Lote@innovasjonnorge.no

Tags:

Dokumenter og linker