Pressemelding fra Norge på Expo 2010 og Innovasjon Norge: Næringsministeren felte tre til Verdensutstillingen i Shanghai

Sylvia Brustad felte i dag det første treet dedikert den norske paviljongen på Verdensutstillingen EXPO 2010 i Shanghai. Trefellingsseremonien skjedde på tomta til Moelven Limtre AS og Kinas ambassadør deltok sammen med Nærings-og Handelsministeren.

Da treet falt på Moelven markerte det inngåelsen av en kontrakt mellom Moelven Limtre AS og Prosjektet Norge på EXPO 2010. Moelven Limtre AS skal produsere trekonstruksjonene til en paviljong som blir unik i det nye kinesiske bylandskapet.

- I et land hvor stål og betong dominerer kan Moelven og Norge være stolte av at vi bringer fornyelse i form av lette og spenstige trekonstruksjoner. Vi vil med det virkelig kunne gjøre et inntrykk ved verdensutstillingen i Shanghai, sier Sylvia Brustad.

Grunnet kinesiske bygge- og brannforskrifter har det til nå vært lite plass til tre i Kinas raske modernisering. Norge vil på EXPO 2010 i Shanghai forsøke gjøre kineserne kjent med limtreets muligheter.

- Vi oppfyller med dette et av våre mål om å overføre kunnskap og teknologi til Kina. Moderne norsk byggeskikk og metoder ved bruk av limtre kan åpne nye markeder i Kina for Norge, sier Arild Blixrud, generalkommissær for Norge på EXPO 2010 i Shanghai.

Kontrakten med Moelven Limtre AS har en verdi på 5,6 millioner kroner. Norges paviljong skal bestå av 15 trær som til sammen utgjør en helhet. Norges Paviljong er tegnet av Helen & Hard Arkitektkontor i Stavanger. Innovasjon Norge leder Norges deltagelse på EXPO 2010.

For mer om Norge på EXPO 2010:
www.expo2010.no for mer om selve Verdensutstillingen se: www.expo2010China.com

Kontaktperson:
Arild Blixrud, generalkommissær for Norge på Expo 2010. Tlf. 901 23 954.
Kjetil Svorkmo Bergmann, informasjonsdirektør i Innovasjon Norge. Tlf. 908 20 918.

Dokumenter og linker