TANDBERG og MNS leverer videokonferanseutstyr til den norske paviljongen på EXPO 2010

Report this content

TANDBERG og Media Network Services (MNS) er offisielle leverandører til Norway Expo2010 i Shanghai.

Med TANDBERG videokonferanseutstyr ”Powered by Media Network Services”, kan Norway Expo2010 besøkende holde kontakten med sine respektive hovedkvarter eller kontor rundt om i verden. Sponsorene av Expo2010 vil få anledning til å bruke konferansefasilitetene på sine arrangement i den norske paviljongen. Sponsorene er Wilhelmsen, DNV, Statoil, Kongsberg Gruppen, Skaugen, Aker og Jotun. De kan benytte TANDBERG Telepresence til å introdusere gjester for konsernledelse og ekspertpersonell fra hele verden. Fordi videokonferanseutstyret er koblet til Media Network Services’ globale videonettverk vil brukerne oppleve en Telepresence bildekvalitet man tidligere kun har hatt internt i en enkelt bedrift. Ved hjelp av MNS sin patenterte nettverksteknologi kan Norway Expo2010 få full effekt av TANDBERGs Telepresence og Videokonferanseutstyr fra Shanghai til ulike bedrifter på ulike nettverk jorden rundt. Jeg har fulgt utviklingen i videokonfereansebransjen de siste tjue årene, ikke bare fordi jeg fasiliterte TANDBERGs demosite i et av våre møterom da jeg var ansvarlig for London-kontoret til Innovasjon Norge, forteller Arild Blixrud Commissioner General. Min interesse for teknologi en og at TANDBERG som et norsk selskap har tatt en lederrolle i utviklingen av denne bransjen har selvsagt vært en viktig årsak til dette. Men hovedårsaken til min interesse for videokonferanse har vært mine 150 til 200 reisedøgn per år de siste 20 årene. Med pålitelig teknologi og god tilgjengelighet er jeg overbevist om at jeg ville kunne ha redusert reisingen betraktelig og tilbrakt mer tid hjemme med familien, samtidig som jeg ville spart miljøet, spart reisekostnader og generelt hatt en mer effektiv arbeidsdag. I dag som teknologi, tilgjengelighet og brukervennlighet er kommet opp på et akseptabelt nivå har vi tatt videokonferanseutstyr stadig mer i bruk. Her i Innovasjon Norge i Shanghai har vi dog støtt på utfordringen at nettverket ikke har kapasiteten eller påliteligheten som er nødvendig. Jeg har forespurt IT avdelingen om hva som må til for at vi skal få den nødvendige kvaliteten på nettverket, og den foreløpige tilbakemeldingen har vært at kostnaden ikke har kunnet la seg forsvare. Min glede var derfor stor da jeg fikk høre om Media Network Services (MNS), et norsk selskap, tuftet på forskning og innovasjon og med støtte fra oss i Innovasjon Norge. MNS har gått rett inn i denne problemstillingen. De får ned kompleksiteten og øker nettverkskvaliteten slik at vi nå kan ha videokonferanser med topp kvalitet fra Shanghai til alle våre sponsorer, interne og eksterne relasjoner. Vulkanutbrudd på Island og etterfølgende flyforbud har satt et ekstra fokus på bruken av videokonferanse. Selv om ledere som besøker Norway Expo2010 skulle bli værende askefaste en dag eller to hos oss vil de nå kunne opprettholde kontakten med sine respektive organisasjoner fra våre videokonferanserom. I TANDBERG, som nå er en del av Cisco, er vi meget stolte over å være offisiell leverandør til Norway Expo 2010 sammen med Media Network Services. Måten videokonferanse er en sentral del av paviljongen, gjenspeiler TANDBERGs visjon om ”the new way of working”, forteller Odd Johnny Winge, vice president Infrastructure i TelePresence Technology Group i Cisco. Ved aktivt å benytte videokonferanse som en del av sin PR Kampanje på Expo 2010 vil sponsorene kunne effektivisere sin ressursbruk, bredde sine relasjoner og få mer igjen for sin tilstedeværelse på verdensutstillingen i Kina. Med takkamera for oversikt over hele området kan besøkende orientere seg og gjøre seg kjent med paviljongen før de kommer på besøk, og dele sin opplevelse med venner og kollegaer når de er kommet hjem. Med to TANDBERG videokonferanserom kan besøkende møte ledere og nøkkelpersonell fra Norge, Asia eller USA som ikke har hatt anledning til å være i Shanghai akkurat den dagen. Siden alle videosystemene på Norway Expo 2010 er knyttet til Media Network Services globale nettverk vil brukerne oppleve en bildekvalitet og pålitelighet man tidligere kun fikk på bedriftsinterne nettverk. TANDBERG har støttet Media Network Services i arbeidet med å utvikle fleksible og pålitelige nettverkstjenester og har integrert en av deres løsninger, MNS Mode, i våre videosystemer. Det er et ønske fra mange av våre viktigste kunder at de skal kunne nå hverandre på tvers av selskaper, nettverk og regioner på video, like enkelt som på telefon, avslutter Odd Johnny Winge. Nettverksløsningen Media Network Services (MNS) har satt opp for Norway Expo 2010 er en fantastisk bekreftelse på at vår unike nettverksmodell fyller et tomrom som alle videokonferansebrukere faktisk har, begynner Hans Fredrik Johansen Vice President Sales and Marketing i Media Network Services. Norway Expo 2010 ville nå videokonferansesystemer i ulike deler av verden, fortrinnsvis Norge, hos mange forskjellige selskaper og organisasjoner. På grunn av den lange avstanden er internett ikke et alternativ og å bestille dedikerte linjer til Norge og eventuelt til andre steder er meget kostbart og gir ikke den ønskede fleksibiliteten. Det Norway Expo 2010 trengte var et nettverk som leverte kvalitet og pålitelighet tilsvarende et dedikert MPLS intranett kombinert med utbredelsen og tilgjengeligheten av internett. Kun slik ville de kunne nå alle sine interne og eksterne relasjoner med den kvaliteten som er nødvendig for å få et maksimalt utbytte av videokonferanse. MNS har et operativt nettverk dedikert for videokonferanse med tilkoblingspunkter på ni steder over hele verden: Oslo, Amsterdam, London, Frankfurt, New York, Washington DC, San José, Singapore og Hong Kong. Fra sin lokale nettverksleverandør har Norway Expo 2010 bestilt dedikert linje fra paviljongen i Shanghai til MNS- koblingspunktet i Hong Kong. Slik ble Norway Expo 2010 integrert i MNS videonettverk og per i dag har vi faktisk ikke tapt en pakke! Hva skjer så i den andre enden der Norway Expo 2010 skal møte Wilhelmsen, DNV, Statoil, Kongsberg Gruppen, Jotun, Aker, Skaugen og andre eksterne og interne relasjoner? I tillegg til å drifte, overvåke og supportere vår nettverksinfrastruktur dedikert til videokonferanse fungerer Media Network Services som en ISP (Internet Service Provider). Det gir oss mulighet til å ha peering eller en meget god tilknytning til alle andre ISPer eller leverandører av internett til bedrifter og privatpersoner. Slik blir det mulig for oss å opprettholde en meget høy kvalitet på videokonferansesamtalen også for det siste stykket som går utenfor MNS på internettlinjen til den enkelte bedrift som ringes opp eller ringer til Norway Expo 2010. Utfordringene Norway Expo 2010 hadde på nettverkssiden er ikke unik, avslutter Hans Fredrik Johansen, men gjelder for alle internasjonale selskaper som benytter og ønsker å benytte videokonferanse til møter med så vel interne som eksterne relasjoner. Media Network Services (MNS) operer et globalt nettverk med infrastruktur dedikert for videokonferanse. Denne infrastrukturen leverer en kvalitet og pålitelighet tilsvarende et dedikert MPLS intranett kombinert med utbredelsen og tilgjengeligheten av internett. MNS leverer et bredt spekter av kostnadseffektive og fleksible nettverksløsninger for videokonferanse. Kunder kan koble et enkelt videosystem eller en hel organisasjon til det dedikerte videonettverket. Kontaktinformasjon: http://www.expo2010.no Kristin Welle-Strand, Communication Manager Kristin.Welle-Strand@innovationnorway.no Mobile Norway: +47 93 45 83 03 Mobile China: +86 152 210 32 304 http://www.tandberg.com/ Berit Lid Scharff, Markedssjef berit.scharff@tandberg.com Telephone Norway: +47 971 39 487 http://www.medianetworkservices.com Hans Johansen, Vice President Sales and Marketing Video and e-mail: hans@medianetworkservices.com Mobile +47 926 01 809

Tags: