Finalistene klare til EY Entrepreneur Of The Year

Report this content

Etter seks regionale finaler rundt i landet er de nominerte nå klare til nasjonal finale i EY Entrepreneur Of The Year, verdens største vekstskaperprogram. 28. november møtes noen av Norges fremste vekstskapere, og vinneren her blir Norges representant i World Entrepreneur Of The Year in Monaco til sommeren.

 

I alt 3 860 norske AS-er har over 20 ansatte, 20 mill. kr i omsetning og 20 prosent vekst siste to år, inngangskriteriene for programmet. Etter nærmere vurdering av disse blant annet på lønnsomhet og vekstskaperens entreprenørånd, evne til innovasjon og internasjonalisering var ledere fra 46 selskaper nominert til regionskåringene.

– EY Entrepreneur Of The Year er en hyllest til gründerne, vekstskaperne og entreprenørene i næringslivet. Disse bidrar med skapende ideer, nye produkter, arbeidsplasser og skatteinntekter som bringer hele samfunnet videre, sier EY-partner Terje Andersen, ansvarlig for programmet i Norge. Det arrangeres i år med Microsoft Norge som samarbeidspartner på digital transformasjon.

– Det er også interessant å se at man kan lykkes innen vidt forskjellige bransjer og med helt ulike forretningsidéer. Fellesnevneren for alle disse er en målbevissthet på grensen til stahet, evne til å få med seg gode folk og skape entusiasme for bedriftens mål. De må også ha stayerevner utover det vanlige for å plassere seg slik i næringslivets Champions League, sier Andersen.

– Vi er helt avhengig av innovasjonen og verdiskapingen fra disse selskapene for å løfte Norge. Vi er stolte av å samarbeide med EY om dette programmet og bidra til at vinneren kan hevde seg på toppnivå i næringslivet med teknologi. Med rett bruk av teknologi kan vinnerne begeistre kunder, optimalisere prosesser, utvikle nye produkter og tjenester – og la de ansatte utnytte fordelene som teknologien gir, sier Kimberly Lein-Mathisen, som er administrerende direktør i Microsoft Norge.

Her er årets nominerte til den nasjonale finalen av EY Entrepreneur Of The Year:

Gårdsand: Aadne Søyland var en av fem gründere med et ønske om å produsere and og gås på egen gård, skape muligheter for produsenter og samle flere småskalaprodusenter til en mer slagkraftig enhet. Selskapet, som holder til i Vestfold, har 38 ansatte og hadde en omsetning i 2016 på rundt 100 mill. kr.

Vikingbad i Grimstad, stiftet i 2003, startet med å selge massasjebad, og begynte etter hvert med import av baderom fra Kina. Stein Viggo Karlsen begynte i 2006 og kjøpte seg etter hvert opp til en 42 % eierandel. Vikingbad er i dag en betydelig aktør i markedet for handel av synlige VVS-produkter (varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk) til proffsegmentet i Norge. Omsetningen i 2016 var 186 MNOK.

Fjøssystemer: Åge Stenumgård overtok i 1980 hjemgården i Fåvang i Gudbrandsdalen og etablerte selskapet Fjøssystemer. Han inngikk etter hvert avtaler med ledende leverandører i Tyskland og Nederland og utviklet selskapet med produkter tilpasset alle husdyr i norsk landbruk. Med tydelig markedsorientering og sterk bransjekunnskap tar selskapet i dag en stadig større del av fjøsleveransen til bønder. Selskapet har 107 ansatte og omsetter for 615 MNOK.

Hallingplast ble startet opp i 1977 og tre år senere overtok Steinar Tragethon og broren etter faren. De begynte å levere produkter til oppdrettsnæringen, nå til flere av de største anleggene langs kysten. Hallingplast gikk etter hvert fra å være underleverandør til en mer selvstendig leverandør også med egne produkter. Etter brorens bortgang i 2006 har Steinar hatt en aktiv rolle både innen produktutvikling og daglig drift. Siden 2012 har selskapets inntekter økt med 44 %. De omsetter for ca. 380 MNOK og har 50 ansatte.

Zalaris, etablert i 2000 av Hans-Petter Mellerud, leverer outsourcing av lønn- og personaladministrative tjenester og konsulentvirksomhet innen bl.a. lønns- og personalsystemer og etablering av servicesentre. De kjøpte snart opp et svensk og et dansk selskap. Selskapet overtok i 2001 et lønnssenter med 14 ansatte i Lødingen fra Bravida. I dag jobber ca. 60 personer der. Zalaris er børsnotert og har i dag totalt 800 ansatte og forventer å omsette for nær 730 MNOK i 2017.

Naboen i Stavanger: Ekteparet Nina og Olav Aasland har fra 1996 bygget opp Naboen, basert på utleie av alt av maskiner og utstyr. Nina er adm.direktør, Olav er styreleder og forretningsutvikler. Konseptet er enkelt – like lett som å låne hos naboen i gata. Du leier utstyr av Naboen i stedet for å kjøpe utstyret dyrt selv. Etter en forsiktig start i privatmarkedet, tok bedriftsmarkedet helt av. I dag er bare 2-3 % av selskapets omsetning i privatmarkedet. Naboen er blant de fem største utleieaktørene i Norge, på tross av at de konkurrerer mot industrikjemper. De har 100 ansatte og omsatte i fjor for 224 MNOK.

Saltdalsbygg i Nordland er en av de ledende hytteprodusentene i Norge og leverer blant annet ferdige modulhytter. I 2000 tok Per Aronsen og Ole Monsen over ledelsen av bedriften. De hadde lang erfaring med utvikling av egne selskaper. Vektskaperne driver effektivt ved å utnytte avansert teknologi og automatisering. Saltdalsbygg har 187 ansatte og omsatte i 2016 for 546 MNOK. Johan H. Andresen-eide Mestergruppen har i år kjøpt 75 prosent av aksjene i Saltdalsbygg.

Grøntvedt Pelagic: Bjørnar Grøntvedt er sjette generasjon innenfor sildeindustrien siden 1830 og daglig leder i Grøntvedt Pelagic (nåværende selskap) siden stiftelsen i 2001. Omsetningen har økt jevnt til snaut 590 MNOK i 2016. Bjørnar har investert i selskapets to fabrikker og videreutviklet selskapet til den største tønnesildprodusenten i verden. De er også blant de mest lønnsomme i bransjen. Fabrikken, som ligger på Ørland i Nord-Trøndelag, er nå fullautomatisert – som betyr at det går svært kort tid mellom lossing fra skip til filetering/frysing (maks 10 minutter).

Lindbak Gruppen leverer kontorteknologi og kontormøbler (Lindbak AS, Lindbak Office Solutions) og programutvikling, implementering og drift av butikkdatasystemer (Lindbak Retail Systems AS). Selskapet har 322 ansatte og omsatte i 2016 for 772 MNOK. Tore Lindbak startet i virksomheten rett etter studiene, og broren Morten startet med salg tidlig i 20-årene. Lindbak Gruppen er i dag Norges ledende familieeide aktør innen kontorteknologi, kontormøbler og IT-systemer. Hovedkontor er i Trondheim, med 24 kontorer rundt om i landet, og et datterselskap i Gøteborg i Sverige.

Mascot Høie: Morten Berg har drevet med tekstil hele livet, og etablerte i 1987 et eget selskap på Ørland i Sør-Trøndelag med egenkapital fra en eiendomsinvestering. Han fikk reist et industrilokale på over 500 kvadratmeter og kjøpte tekstilmaskiner fra Sverige for å komme i gang. Han har vært tidlig ute med nye maskiner og en moderne industripark. Gjennom allianser, fusjoner og møysommelig arbeid klarte Berg Tekstil å kjøpe Høie i 1999, en viktig strategisk beslutning. I 2005 ble selskapet til Mascot Høie AS, ledende i Skandinavia på dyner, puter, sengetøy og pledd. De har nå over 20 000 kvadratmeter lokaler og har hatt en jevnt økende omsetning til 292 MNOK i 2016.

Cutters: Andreas Oddvar Kamøy og Kristian Hauge Solheim har siden oppstart av Cutters i Bergen høsten 2015 hatt en eksplosiv vekst. De rundet nylig 30 salonger i Norge med mål om å nå 40 innen utgangen av 2017. De tok steget videre ut i Norden da de nylig åpnet sin frisørsalong i Stockholm. Selskapet har på kort tid blitt en utfordrer i et tradisjonelt og traust marked. Det opprinnelig japanske konseptet har blitt populært blant forbrukerne i Norge, men også skapt hodebry for resten av bransjen. Med en fastpris på 299 kr, 15-minutters klipp og en drop-in basert løsning, har Cutters blitt tatt imot med åpne armer av forbrukerne.

Highsoft: Torstein Hønsi ønsket å lage et verktøy som gjorde det mulig for lokalbefolkningen i Vik i Sogn å følge med på snødybden på Vikafjellet. Produktet Highslides ble starten for Highsoft, med i dag 82 av verdens 100 største selskaper på kundelisten. Oppfølgeren ble Highcharts, som nå står for nær all omsetningen på 63 MNOK i 2016. Det leverer diagrammer og grafiske løsninger for visualisering av data til en profesjonell målgruppe med høy betalingsvilje. Highsoft er et svært lønnsomt selskap med høy resultatgrad. Selskapet har 20 ansatte, og så godt som hele omsetningen stammer fra lisenssalg til utlandet. Hønsi er produktsjef i selskapet og har en eierandel på 95 prosent.

Sport Outlet: Tor-Andre Skeie startet Sport Outlet høsten 2012 sammen med broren og en annen. Med utgangspunkt i Bergen og mottoet «merkevarer til under halv pris», har de hatt en eksplosiv økning i butikker og omsetning. På fem år har de etablert 48 butikker fra Mandal i sør til Kirkenes i nord, og kjeden hadde snaut 350 MNOK i omsetning i fjor. Selskapet har i dag rundt 350 ansatte. En emisjon og god egenkapitalutvikling har bidratt til å rigge selskapet for videre vekst. Skeie er daglig leder i selskapet, og han har med sin entreprenørånd, engasjement og faglig ekspertise vist at det er mulig å lykkes i en moden bransje med sterk konkurranse.

Ole Kristian Lunde
Head of PR, Norway
ole.kristian.lunde@no.ey.com

Mob. 916 69 000

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Om EY
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt, avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med 250 000 ansatte i 152 land bidrar vi gjennom våre tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape bærekraftig vekst. Hver dag sørger vi for at privat og offentlig virksomhet og arbeidsliv fungerer bedre – for våre ansatte, våre kunder og samfunnet vi opererer i.  www.ey.no

Tags:

Multimedia

Multimedia