Maria Borch Helsengreen fra TV 2 til EY

Økonomidirektør Maria Borch Helsengreen slutter i TV 2 for å gå inn i stillingen som leder for EYs konsulentvirksomhet i Bergen.

– I en periode med lav oljepris og tøffe omstillinger har næringslivet i Bergen klart seg bedre enn Stavanger. Det er imidlertid fortsatt utfordrende tider og behov for dyktige rådgivere med forretningsmessig innsikt. Maria er en slik, og vi ser frem til å få henne som leder av vår rådgivningsvirksomhet i Bergen, sier Eirik Moe, Managing Partner Assurance i EY (Ernst & Young).

Helsengreen kom til TV 2 i 2011 og har siden den tid vært økonomidirektør og medlem av ledergruppen. Hun har også hatt flere tunge styreverv innen media, finans og helsevirksomhet, inkludert blant annet GIEK, Bank Norwegian, Kongsberg Automotive, Storebrand Bank og Oslo Børs.

Hun er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH, og har tidligere i sin karriere også bakgrunn fra rådgivning. På hele 1990-tallet jobbet hun i Arthur Andersen, som senere ble innfusjonert i EY. Hun deltok blant annet da i oppbyggingen av Arthur Andersen Business Consulting i Norden.

Utover dette har hun bakgrunn fra forskjellige lederstillinger i DNB, Sparebanken Vest og Argentum og har blant annet arbeidet med lønnsomhetsforbedring, forretningsutvikling, strategi og store omstillingsprosesser.

– Maria har gjort en god jobb i TV 2 og vi vil savne hennes høye arbeidskapasitet og ikke minst hennes energiske og alltid positive personlighet. Arbeidet med å finne hennes erstatter er igangsatt, sier Olav T. Sandnes, konsernsjef og sjefredaktør for TV 2.

Helsengreen har sin siste arbeidsdag i TV 2 20. oktober og begynner deretter hos EY.

– Vi har et dynamisk næringsliv i Bergen, og styrken i det viser seg blant annet i evnen til å stå løpet gjennom i såpass tøffe omstillinger som oljeprisfallet har skapt, sier Helsengreen.

– Mens oljenæringen fortsatt har tunge tider er bildet her etter hvert mer fragmentert. Det er også mye kreativitet og nyskapning i næringslivet i regionen. Bergen har sterke bedrifter innen havbruk, shipping med tilhørende leverandørindustri og kunnskapsmiljøer. Samtidig har vi fortsatt et betydelig finansmiljø og sterke virksomheter innen både innen energi, helse, IT og offentlige virksomhet. De siste årene har også vi sett en trend med fremvekst av selskaper i grensesnittet mellom flere av disse sektorene. Dette representerer et spennende potensial for Bergensregionen. Jeg gleder meg til å ta fatt og jobbe med mange av disse miljøene, sier Maria Borch Helsengreen.

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Om EY
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt, avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med 230 000 ansatte i 152 land bidrar vi gjennom våre tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape bærekraftig vekst. Hver dag sørger vi for at privat og offentlig virksomhet og arbeidsliv fungerer bedre – for våre ansatte, våre kunder og samfunnet vi opererer i.  www.ey.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker