Faktor Eiendom – Resultater for første kvartal 2010

Report this content

Hovedpunkter

Faktor Eiendom rapporterer driftsinntekter på 169,6 millioner kroner første kvartal 2010, ned fra 186,4 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på minus 27,7 millioner kroner, ned fra 7,6 millioner kroner i første kvartal i fjor, hovedsakelig på grunn av ekstra kostnader knyttet til selskapets oppstart av hotell i Malmö og Stockholm, og knyttet til modulfabrikkens første produksjon.

Hotellet Courtyard by Marriott Stockholm ble levert 8. februar og medførte at selskapets balanse ble redusert med 499 millioner kroner. I tillegg har selskapet fått endrede betingelser på finansiering av andre prosjekter, noe som har redusert selskapets kortsiktige lån fra 918,1 millioner kroner ved utgangen av 2009, til 117,5 millioner kroner ved utgangen av første kvartal i år.

Selskapet hadde en netto kontantstrøm for perioden på minus 75,1 millioner kroner, relatert til underskuddet i perioden samt en økning i kundefordringer på 55,2 millioner kroner.

I april signerte Faktor Eiendom en kontrakt med Studentskipnaden i Bergen om bygging av 730 hybelenheter. Avtalen har en verdi på 305 millioner kroner og en stor andel av produksjonen av enhetene vil foregå ved Faktors nye modulfabrikk. Produksjonen har startet i 2.kvartal.

Faktor fikk også på plass en restruktureringsavtale i april/ mai som inkluderte konvertering av 250 millioner kroner i gjeld til selskapets hovedbankforbindelse, DnB NOR, til egenkapital, samt en privat plassering på 250 millioner kroner. Konverteringen og plasseringen ble godkjent av selskapets generalforsamling 20. mai 2010.

 ”Vi er tilfreds at vi har klart å forbedre vår finansielle posisjon betraktelig. Imidlertid har vår finansielle situasjon ført til redusert handlefrihet, noe som har påvirket vår evne til å skape inntjening. Denne evnen skal vi gjenskape!” sier selskapets konsernsjef, Lasse Fosby.

Selskapet vil derfor opprettholde sitt fokus på å redusere selskapets balanse gjennom å avhende utvalgte eiendommer og usolgte enheter, slik at selskapet får bedret sine rammebetingelser for oppstart av nye prosjekter ytterligere.

 Vennligst finn Faktors rapport og presentasjon for første kvartal vedlagt.

 For mer informasjon, kontakt:

Lasse Fosby,
Administrerende direktør Faktor Eiendom

Tel: 9054 0068

E-post: lasse@faktoreiendom.no

Dokumenter og linker