Faktor Eiendom ASA – Meldepliktig handel ved omstrukturering i Faktor Construction AS

 

Som ledd i en omstrukturering av ett av Faktor Eiendom ASA sine virksomhetsområder er det i dag gjennomført seks konserninterne transaksjoner. Hensikten med omstruktureringen er blant annet å styrke egenkapitalen i det heleide datterselskapet Faktor Construction AS og å samle relatert virksomhet under dette selskapet, samt omstrukturering av konserninterne fordringer. Egenkapitalen i Faktor Construction AS er styrket med ca. NOK 80 millioner. Dette er blant annet blitt benyttet til å styrke egenkapitalen i datterselskapet Faktor Industrier AS med 55 millioner kroner. For ytterligere informasjon vises til vedlegg til denne børsmeldingen.

For ytterligere informasjon kontakt:

Per Gunnar Rymer (konsernsjef), tlf. 907 77 627, e-post per.gunnar.rymer@faktoreiendom.no

Dokumenter og linker