Faktor Eiendom ASA – styrking av balansen

Som det fremgår av tidligere pressemeldinger og kvartalsrapporter har selskapet over en periode hatt en anstrengt finansiell situasjon. Samtidig opplever selskapet økt aktivitet i de ulike forretningsområdene. Selskapet har den 12. april signert en 305 millioners (381 millioner inkl. MVA) kontrakt med Studentskipnaden i Bergen for bygging av 730 hybelenheter fra den nye modulfabrikken. Begge parter har tatt finansieringsforbehold. Selskapet har nå satt sammen og fremforhandlet et restruktureringsforslag. Dette inneholder en konvertering av gjeld til egenkapital og en emisjon på NOK 250 millioner kroner i ny egenkapital i en privat plassering. Plasseringen skal være åpen både for eksisterende og nye investorer. Selskapet er i forhandlinger med sin hovedbankforbindelse DnB NOR om nye finansieringsbetingelser. Totalløsningen forutsetter en endelig avtale med banken. Pareto Securities AS er finansiell rådgiver for selskapet. Handelsbanken Capital Markets AS og Pareto Securities AS er engasjert for den private plasseringen. Selskapet har anmodet Oslo Børs om å opprettholde suspensjonen inntil emisjonen er gjennomført og banken har endelig godkjent de nye betingelsene.