Meldepliktig handel

Det er i dag gjennomført en transaksjon hvor Lasse Fosby AS og Rune Kilebu AS har solgt aksjer i Faktor Eiendom ASA til følgende kjøpere: Selger Kjøper Ant. aksjer Pris Lasse Fosby AS Vige AS 2.106.389 1,- Lasse Fosby AS FW Invest AS 2.106.389 1,- Lasse Fosby AS Stein Håkon Glosli AS 1.053.194 1,- Lasse Fosby AS KEB Eiendom AS 1.053.195 1,- Rune Kilebu AS HGT Invest AS 2.106.389 1,- Rune Kilebu AS Botek Norge AS 2.106.389 1,- Rune Kilebu AS Stein Håkon Glosli AS 1.053.194 1,- Rune Kilebu AS KEB Eiendom AS 1.053.195 1,- Sum 12.638.334 1,- Lasse Fosby AS, et selskap kontrollert av Lasse Fosby (adm. dir. i Faktor Eiendom ASA), reduserer ved transaksjonen sin eierandel i Faktor Eiendom ASA til under flaggegrensen på 15 %. Lasse Fosby og nærstående eier etter transaksjonen 29.312.033 aksjer (tilsvarende 13,17 % av aksjene og stemmene) og ingen rettigheter til aksjer i Faktor Eiendom ASA. Rune Kilebu AS, et selskap kontrollert av Rune Kilebu (adm. dir i Planbo Norge AS, et 100% eiet datterselskap til Faktor Eiendom ASA), reduserer ved transaksjonen sin eierandel i Faktor Eiendom ASA til under flaggegrensen på 15 %. Rune Kilebu og nærstående eier etter transaksjonen 29.296.533 aksjer (tilsvarende 13,16 % av aksjene og stemmene) og ingen rettigheter til aksjer i Faktor Eiendom ASA. Kjøperne, Rune Kilebu AS og Lasse Fosby AS er alle aksjonærer i Faktor Invest AS. Faktor Invest AS var inntil juni 2009 eier av ca. 62% av aksjene i Faktor Eiendom ASA. I juni 2009 gjennomførte Faktor Eiendom ASA en rettet emisjon mot Faktor Invest AS og selskapets to hovedaksjonærer Lasse Fosby AS og Rune Kilebu AS. Emisjonen var på MNOK 75, til kurs én krone pr. aksje. Deretter gjennomførte Faktor Eiendom ASA en reparasjonsemisjon på MNOK 75 mot andre aksjonærer i Faktor Eiendom ASA til samme kurs. I og med at Lasse Fosby AS og Rune Kilebu AS deltok direkte i den rettede emisjonen ble det avtalt en reparasjon mot eierne i Faktor Invest AS som gjennomføres i dag.