Rapport 4. kvartal 2008

Den internasjonale krisen i de finansielle systemer kombinert med fall i eiendomsmarkedet preger Faktor Eiendom ASAs virksomhet. Driftsresultatet for kvartalet er gjort opp med et underskuddpå MNOK 329,1. Av dette kommer MNOK 196,9 fra nedskrivninger, MNOK 94,4 fra avsetninger og MNOK 37,8 fra driften. Konsernets egenkapital utgjør MNOK 669,2 (27,4%). I 4. kvartal er det gjennomført nedskrivninger og avsetninger, organisatoriske tilpasninger og nedbemanning (22 årsverk) i organisasjonen.

(Se rapport-vedlegg i PDF-format)

Dokumenter og linker