Rettelse: Årsrapport 2010 Faktor Eiendom ASA

Vedlagt publiseres korrekt Årsrapport 2010 for Faktor Eiendom ASA .  Melding av kl 10.24 i dag inneholdt vedlegg med feil.

Årsrapporten blir også tilgjengelig på selskapets nettside www.faktoreiendom.no

Spørsmål kan stilles til administrerende direktør Per Gunnar Rymer 907 77 627 eller økonomidirektør Hege Buer 948 13 319

Dokumenter og linker