Arbeidsulykke ombord i Far Sailor i Brasil

Report this content

I forbindelse med overføring av et anker mellom Far Sailor og et annet ankerhåndteringsfartøy ble to matroser hardt skadd på akterdekket ombord i Far Sailor. De to matrosene, en brasilianer og en nordmann, ble straks tatt ombord på en nærliggende plattform for videre medisinsk førstehjelp.
 
Den brasilianske matrosen ble kort tid etter rapportert omkommet, mens den norske matrosen ligger på sykehus med alvorlige skader. Hans tilstand er rapportert kritisk, men stabil.
 
En granskningskommisjon er etablert i samarbeid med de relevante myndigheter, Petrobras som operatør og Farstad Shipping. Hovedhensikten her vil være å avklare de faktiske forhold rundt ulykken.
 
Det ble raskt etter ulykken etablert et støtteapprat rundt mannskapet.
 
 
Kontaktpersoner:
 
Karl-Johan Bakken
Mobil tlf.: 90 10 56 97
 
Rolf Synnes
Mobil tlf. : 90 87 72 20
 
Rederi
tlf. 70 12 44 60