Årlig oversikt 2010

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. Verdipapirhandelloven § 5-11 første ledd. Vedlagt på http://www.newsweb.no er årlig oversikt for Farstad Shipping ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker