Årsrapport 2013

Årsrapport 2013 og Virksomhetsrapport 2013 for Farstad Shipping ASA er nå tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.farstad.com.

For å bestille trykt versjon av rapportene, vennligst kontakt selskapet per mail ir@farstad.com.

Års- og Virksomhetsrapport 2013 er også gjort tilgjengelig digitalt på https://www.farstad.com/no/annualreport2013.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 60 skip (32 AHTS, 25 PSV og 3 SUBSEA) samt 2 PSV og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12