Årsrapport 2014

Årsrapport 2014 og Business Review 2014 for Farstad Shipping ASA er nå tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.farstad.com.

Trykt versjon av rapportene sendes til abonnenter på selskapets distribusjonsliste, og til de som kontakter selskapet per mail ir@farstad.com.

Web versjon av Annual Report og Business Review 2014 vil bli gjort tilgjengelig mandag 30. mars kl 12.00 på følgende link: https://www.farstad.com/en/annualreport2014/

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (31 AHTS, 26 PSV og 5 SUBSEA) samt 2 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12