Avholdt generalforsamling

Report this content

Farstad Shipping ASA har avholdt ordinær generalforsamling tirsdag 12. mai 2015 kl 16:30.

Alle vedtak ble fattet i henhold til innkallingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12