Avholdt generalforsamling

Farstad Shipping ASA har avholdt ordinær generalforsamling onsdag 14. mai 2014 kl 16.00.

Alle vedtak ble fattet i henhold til innkallingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12