Avholdt generalforsamling

Farstad Shipping ASA har avholdt ordinær generalforsamling tirsdag 15. mai 2012 kl 16.00.

Alle vedtak ble fattet i henhold til innkallingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12