Avtale om salg og tilbakeleie av to skip

Farstad Shipping ASA har, på vegne av det heleide datterselskapet Farstad Supply AS, inngått avtale med Ocean Yield om salg og tilbakeleie av to AHTS. Skipene som er av typen UT 731 CD, er under bygging ved Vard Langsten i Tomrefjord (tidligere STX OSV Langsten) for levering henholdsvis i slutten av mars og i slutten av mai 2013.

Avtalen med Ocean Yield innebærer at Farstad Supply AS, umiddelbart etter at skipene er levert fra verftet, selger disse til Ocean Yield. Skipene leies deretter tilbake til Farstad Supply AS på et 12 års bareboat certeparti. Farstad Supply AS har på gitte tidspunkt i leieavtalen rett til å kjøpe skipene tilbake. Partene er enige om at de kommersielle betingelsene i avtalen holdes konfidensielle.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697

CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (28 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 3 PSV, 4 AHTS og 1 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 2080. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12